Dodawanie zawartości do komórek tabeli

Istnieje kilka sposobów dodawania zawartości do tabeli. Możesz pisać, kopiować i wklejać zawartość z innego miejsca lub pozwolić Keynote na automatyczne uzupełnianie powtarzających się wzorów.

Edycja zawartości komórki

Jeśli komórka jest pusta, kliknij w nią i zacznij pisać. Jeśli komórka ma zawartość, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Zastępowanie zawartości: Kliknij w komórkę, a następnie zacznij pisać. Istniejąca zawartość zostanie zastąpiona.

 • Edycja zawartości: Kliknij dwukrotnie w komórkę, aby pojawił się w niej kursor, a następnie zacznij pisać. Aby przesunąć kursor, kliknij w innym miejscu komórki, a następnie zacznij pisać. Znak końca akapitu możesz wprowadzić naciskając Option-Return.

Zaznaczanie komórek

 • Zaznaczanie komórki: Kliknij w nią.

 • Zaznaczanie zakresu komórek: Kliknij w komórkę, a następnie przeciągnij jeden z uchwytów zaznaczenia (białych kropek) w dowolnym kierunku, obejmując w ten sposób zakres komórek, który chcesz zaznaczyć.

  Jeśli przeciągniesz żółtą kropkę, zawartość komórki zostanie skopiowana do wierszy, przez które ją przeciągniesz. Jeśli zrobisz to przypadkowo, możesz cofnąć tę czynność, przeciągając żółtą kropkę z powrotem w miejsce początkowe lub naciskając Command-Z.

 • Zaznaczanie komórek nieprzylegających do siebie: Kliknij w jedną komórkę, a następnie kliknij z naciśniętym klawiszem Command w pozostałe komórki.

Wymazywanie zawartości z komórek tabeli

 • Zaznacz komórki, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Usunięcie zawartości komórek, ale zachowanie formatu, stylu tekstu oraz stylu komórek: Naciśnij klawisz Delete.

  • Usunięcie wszystkich danych, formatowania i stylu: Wybierz polecenie menu Edycja > Wyczyść wszystko (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

Automatyczne wypełnianie komórek

Możesz szybko dodawać zawartość zaznaczonych komórek do komórek znajdujących się obok, bez konieczności jej wpisywania. Możesz także wypełnić wiersz lub kolumnę logiczną sekwencją danych, np. serią liczb, dat lub liter.

 • Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Automatyczne wypełnianie zawartości z jednej lub wielu komórek do sąsiednich komórek: Zaznacz komórki z zawartością, którą chcesz skopiować, a następnie przesuń wskaźnik nad krawędź zaznaczenia, aż pojawi się żółty uchwyt automatycznego wypełniania. Przeciągnij uchwyt nad komórkami, do których chcesz dodać zawartość.

   Dodawane są wszystkie dane, format komórek, formuły oraz wypełnienie z zaznaczonej komórki, za wyjątkiem komentarzy. Automatyczne wypełnianie powoduje zastąpienie istniejących danych dodawanymi wartościami.

  • Automatyczne wypełnianie sekwencyjne zawartości lub wzoru do sąsiednich komórek: Wpisz dwa pierwsze elementy serii do pierwszych dwóch komórek wiersza lub kolumny do wypełnienia (w części głównej tabeli). Na przykład, wpisz AB. Przesuń wskaźnik nad krawędź zaznaczenia, aż pojawi się żółty uchwyt automatycznego wypełniania, a następnie przeciągnij ten uchwyt nad komórkami, które chcesz wypełnić.

   Możesz także automatycznie wypełniać komórki przy użyciu wzoru wartości. Na przykład, jeśli dwie zaznaczone komórki zawierają liczby 1 i 4, po przeciągnięciu ich do sąsiednich komórek pojawią się w nich liczby 7 i 10, ponieważ wartości będą zwiększane o 3.

Automatyczne wypełnienie nie określa zależności między komórkami w grupie. Po automatycznym wypełnieniu komórek można zmieniać ich zawartość niezależnie od siebie.

Podczas automatycznego wypełniania komórek odwołujące się do nich formuły są automatycznie uaktualniane, aby używały nowych wartości.

Kopiowanie i wklejanie komórek

Gdy kopiujesz komórkę lub przenosisz dane komórki w nowe miejsce tabeli, kopiowane są również wszystkie właściwości tej komórki, takie jak format danych, wypełnienie, krawędzie i komentarze.

  Podświetlanie wiersza i kolumny danej komórki

  Możesz tymczasowo podświetlić na niebiesko wiersz i kolumnę danej komórki, gdy znajduje się nad nią wskaźnik myszy. Funkcja ta może pomóc zidentyfikować odwołania danych komórek do wierszy i kolumn w dużych tabelach.

  • Naciśnij klawisz Option podczas przesuwania wskaźnika nad komórką.