Formatowanie tabel do tekstu dwukierunkowego

Keynote obsługuje tekst dwukierunkowy, możesz więc w tej samej prezentacji wprowadzać i edytować tekst pisany od lewej do prawej (np. polski lub chiński) oraz tekst pisany od prawej do lewej (np. arabski lub hebrajski). Możesz również używać tekstu dwukierunkowego w komórkach tabeli, a także odwracać kierunek tabel, dostosowując je do innych języków.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu innych języków na komputerze oraz stosowaniu tekstu dwukierunkowego, zobacz Używanie tekstu dwukierunkowego.

Kierunek tekstu w komórkach tabeli zależy od kierunku zastosowanego w lewej górnej komórce tabeli ułożonej od lewej do prawej lub prawej górnej komórce tabeli ułożonej od prawej do lewej. Jeśli komórka ta jest pusta, jej kierunek zależy od bieżącej klawiatury (wybranej w menu wprowadzania).

Zmienianie kierunku tekstu w tabeli

 1. Zaznacz komórki.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w przycisk Styl na górze paska bocznego.

 4. Kliknij w Przycisk kierunku akapitu.

  Przycisk dwukierunkowy

Odwracanie kierunku tabeli

Możesz zmieniać kierunek tekstu w poszczególnych komórkach lub odwracać format tabeli, czyli odwracać wiersze nagłówka, kolejność kolumn i kierunek tekstu.

 • Zaznacz tabelę, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz Format > Tabela > Odwróć kierunek tabeli. (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  • Kliknij w kartę Tabela na górze paska bocznego (po prawej), a następnie kliknij w przycisk Kierunek tabeli (na dole paska bocznego).

   Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Odwrócenie kierunku tabeli ma następujący wpływ na wyrównanie komórek:

 • Komórki tekstowe z automatycznym wyrównywaniem (ustawienie domyślne) zmieniają wyrównanie tekstu.

 • Komórki liczbowe z automatycznym wyrównywaniem (ustawienie domyślne) nie zmieniają wyrównania. Liczby są zawsze automatycznie wyrównywane do prawej.

 • Jeśli dana komórka ma ustawione wyrównanie do prawej, do lewej lub na środku, wyrównanie to nie ulega zmianie.

 • Jeśli dana komórka ma ustawione wyrównanie do obu marginesów (justowanie), odstęp złamanej linii przenoszony jest z prawej strony na lewą.