Łączenie lub rozłączanie komórek

Łączenie komórek tabeli ze sobą scala sąsiednie komórki, tworząc pojedynczą komórkę. Można także rozłączać komórki, a zawarte w nich dane są umieszczane w nowo utworzonej lewej górnej komórce.

Uwaga: Rozłączanie komórek możliwe jest tylko w przypadku komórek wcześniej połączonych. Nie można dzielić komórek.

Łączenie lub rozłączanie komórek

 • ‎Łączenie komórek: Zaznacz dwie lub więcej komórek, a następnie wybierz polecenie menu Format > Tabela > Połącz komórki (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  Oto wyniki łączenia komórek:

  • Jeśli jedna z łączonych komórek ma zawartość, połączona komórka przyjmie zarówno zawartość jak i format tej komórki.

  • Jeśli wiele łączonych komórek ma zawartość, zostanie ona utrzymana, ale komórki z ustawionym formatem danych (np. liczbami, walutą lub datami) zostaną przekonwertowane na tekst.

  • Jeśli lewa górna łączona komórka ma ustawiony kolor wypełnienia, połączona komórka przyjmie jej kolor.

 • Rozłączanie komórek: Zaznacz komórkę, a następnie wybierz polecenie menu Format > Tabela > Cofnij połączenie komórek.

  Cała zawartość wcześniej złączonej komórki jest dodawana do pierwszej niezłączonej komórki.

Nie można łączyć komórek z różnych obszarów tabeli, np. komórki wiersza nagłówka z komórką należącą do części głównej tabeli.

Wskazówka: W formułach połączone komórki traktowane są w sposób szczególny:

 • W odwołaniach do połączonej komórki należy używać adresu komórki z jej lewego górnego rogu.

 • Jeśli w formule używany jest zakres komórek, nie może on obejmować jedynie części połączonej komórki.

 • Jeśli formuła zawiera odwołanie do komórki, która zostanie następnie połączona z komórkami spoza spodziewanego zakresu, formuła ta może zwrócić błąd.