Tworzenie własnego formatu komórek

Możesz tworzyć własne formaty komórek w celu wyświetlania liczb, tekstu, dat oraz wartości czasu. Formaty własne dostępne są w menu podręcznym Format danych, można więc używać ich ponownie.

Tworzenie własnego formatu liczb

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, w których chcesz zastosować format.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Utwórz format własny.

 4. Wpisz nazwę formatu, a następnie kliknij w menu podręczne Typ i wybierz Liczba.

 5. Wykonaj dowolne z poniższych czynności, aby zdefiniować format:

  • Wpisz tekst w polu tekstowym. Wpisywany tekst pojawia się w komórce.

  • Przeciągnij tokeny do pola formatu. Każdy token reprezentuje typ danych wprowadzanych do komórki. Na przykład, jeśli chcesz wprowadzić do swojego formatu amerykański kod pocztowy, możesz użyć tokena z pięcioma cyframi.

   Możesz także przeciągać tokeny w polu, aby zmieniać ich kolejność.

  • Dostosuj element. Kliknij w strzałkę na tokenie, aby pokazać opcje formatowania, np. symbol waluty lub liczbę wyświetlanych cyfr.

   Kliknij w trójkąt rozwijania w polu elementu, aby wybrać opcje formatowania.
  • Dodaj maksymalnie trzy reguły, formatujące komórkę na podstawie zdefiniowanych warunków.

   W poniższym przykładzie wszystkie liczby dodatnie wyświetlane są jako numer telefonu poprzedzony numerem kierunkowym kraju, czyli +48. Gdy wpiszesz do komórki 5555103, wartość ta wyświetlana jest jako +48 55-55-103. Gdy wpiszesz 0 do komórki, pojawia się w niej napis „Brak liczby w pliku”.

   Format własny komórki z regułami

Tworzenie formatu daty i czasu

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Utwórz format własny.

 4. Wpisz nazwę formatu, a następnie kliknij w menu podręczne Typ i wybierz Data i czas.

 5. Zdefiniuj format własny, wykonując dowolne z poniższych czynności:

  • Wpisz tekst w polu tekstowym. Wpisywany tekst pojawia się w komórce.

  • Przeciągnij tokeny do pola formatu. Każdy token reprezentuje typ danych wprowadzanych do komórki.

   Możesz także przeciągać tokeny w polu, aby zmieniać ich kolejność.

  • Dostosuj element. Kliknij w strzałkę na tokenie, aby pokazać opcje formatowania danych.

   W poniższym przykładzie wykorzystany jest token reprezentujący dzień roku (5) oraz tekst własny, jeśli więc wpiszesz do komórki 25.2.2014, pojawi się w niej tekst „56. dzień roku”.

   Format własny komórki z datą i czasem

Formaty daty i czasu stosowane są w komórce, gdy wpiszesz do niej wartość zawierającą kropkę (.), np. 4.1.2014.

Tworzenie formatu tekstu

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Utwórz format własny.

 4. Wpisz nazwę formatu, a następnie kliknij w menu podręczne Typ i wybierz Tekst.

 5. Wpisz w polu tekstowym tekst, który ma być wyświetlany automatycznie w każdej komórce używającej tego formatu. Niebieski token „tekst” reprezentuje tekst wpisany do komórki tabeli.

W poniższym przykładzie tekst „Powiadomić klienta:” pojawia się przed tekstem wpisanym do komórki. Jeśli wpiszesz do komórki „Trzeba uaktualnić adres”, w komórce pojawi się „Powiadomić klienta: Trzeba uaktualnić adres”.

Format własny komórki z tekstem