Zmienianie rozmiaru, przenoszenie i blokowanie tabeli

Gdy klikniesz w tabelę, wokół niej pojawiają się narzędzia pozwalające ją zaznaczyć, przenieść i zmienić jej rozmiar.

Zaznaczanie tabeli

 • Kliknij w tabelę, a następnie kliknij w Uchwyt tabeli w jej lewym górnym rogu.

Gdy tabela jest zaznaczona, na jej krawędzi widoczne są trzy uchwyty zaznaczenia (małe, białe kwadraty).

Zmienianie rozmiaru tabeli

Zmienianie rozmiaru tabeli powiększa ją lub pomniejsza, ale nie zmienia liczby jej wierszy ani kolumn.

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Przeciągnij dowolny z uchwytów zaznaczenia (białych kwadratów) na krawędzi tabeli, aby powiększyć lub zmniejszyć tabelę:

  • Jednoczesne zmienianie rozmiaru wierszy i kolumn: Przeciągnij biały kwadrat znajdujący się w rogu.

  • Proporcjonalne zmienianie rozmiaru tabeli: Przeciągnij biały kwadrat znajdujący się w rogu, trzymając naciśnięty klawisz Shift.

Przenoszenie tabeli

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Przeciągnij Uchwyt tabeli w lewym górnym rogu, aby przenieść tabelę w inne miejsce.

Blokowanie lub odblokowywanie tabeli

Możesz zablokować tabelę, aby nie można było jej edytować, przenieść ani usunąć.

 • Zaznacz tabelę, kliknij w kartę Uporządkuj, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej), a następnie kliknij w Zablokuj.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Uporządkuj, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Aby odblokować tabelę, kliknij w nią, a następnie kliknij w Odblokuj na pasku bocznym.