Zmienianie wyglądu tabeli

Możesz zmienić wygląd tabeli, stosując w niej inny styl tabeli, zmieniając jej obrys, pokazując lub ukrywając linie siatki oraz używając przemiennych kolorów wierszy.

Stosowanie innego stylu w tabeli

Najłatwiejszym sposobem zmiany wyglądu tabeli jest zastosowanie w niej jednego z dostępnych stylów tabeli. W każdej chwili możesz zastosować w danej tabeli inny styl.

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Kliknij w kartę Tabela, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wybierz inny styl w górnej części karty.

  Kliknij w strzałki po lewej i po prawej, aby zobaczyć więcej stylów.

Jeśli zmienisz wygląd tabeli przed zastosowaniem innego stylu tabeli, wprowadzone zmiany zostaną utrzymane po zastosowaniu nowego stylu. Aby zignorować te zmiany podczas stosowania nowego stylu, kliknij w ten styl tabeli, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Wymaż zmiany i zastosuj styl.

Przywracanie oryginalnego stylu tabeli

Jeśli dokonasz zmian stylu tabeli (np. zmienisz krawędzie komórek), możesz przywrócić oryginalny styl tabeli.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu tabeli.

 2. Kliknij w kartę Tabela, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij (trzymając naciśnięty klawisz Control) w styl tabeli, który chcesz zastosować ponownie, a następnie wybierz Wymaż zmiany i zastosuj styl.

Zmienianie krawędzi tabeli i linii siatki

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Kliknij w kartę Tabela, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie krawędzi: Aby zmienić typ, grubość i kolor linii, użyj narzędzi pod etykietą Obrys tabeli.

  • Zmienianie linii siatki: Kliknij w przyciski pod etykietą Linie siatki, aby dodać lub usunąć linie siatki w części głównej tabeli, w wierszach i kolumnach nagłówka oraz w wierszach stopki.

Zmienianie krawędzi i tła komórek tabeli

Możesz zmieniać krawędzie i tło dowolnych zaznaczonych komórek tabeli.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić wszystkie komórki w tabeli, zaznacz tę tabelę.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie krawędzi komórki: Kliknij w jeden z przycisków w sekcji Ramka (pod etykietą Ramka), aby wybrać krawędzie komórki, które chcesz sformatować. Następnie kliknij w menu podręczne Style krawędzi i wybierz styl krawędzi.

   Jeśli chcesz utworzyć własną ramkę komórki, kliknij w jedną z opcji makiety ramki (w sekcji Ramka), a następnie użyj narzędzi, aby wybrać własny styl, kolor i grubość.

  • Zmienianie tła: Kliknij w pole koloru w sekcji Wypełnienie, a następnie wybierz kolor. Aby dostosować tło, kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wypełnienie, a następnie dokonaj zmian, używając wyświetlonych narzędzi.

   Narzędzia do wybierania koloru wypełnienia

Możesz tworzyć reguły automatycznej zmiany wyglądu komórek, gdy znajdująca się w nich wartość spełnia określone kryteria. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie wyróżniania warunkowego do komórek.

Przemienne kolory wierszy

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Kliknij w kartę Tabela, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz po prawej paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Zaznacz pole wyboru Dwa kolory wierszy, a następnie kliknij w pole koloru, aby wybrać kolor.

Przemienne kolory wierszy nie obowiązują w kolumnach nagłówka. Wygląd kolumn nagłówków jest określany na podstawie wybranego stylu tabeli.