Zmienianie wyglądu tekstu tabeli

Możesz zmienić wygląd tekstu w całej tabeli lub tylko w wybranych komórkach.

Zmienianie wyglądu całego tekstu w tabeli

Możesz ustawić czcionkę dla całej tabeli.

 1. Zaznacz tabelę.

 2. Kliknij w kartę Tekst, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne na górze paska bocznego, a następnie wybierz styl.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu stylów tekstu, zobacz Używanie stylów akapitu.

Zmienianie wyglądu tekstu w zaznaczonych komórkach

Możesz zmieniać czcionkę, kolor, rozmiar i inne atrybuty tekstu w komórkach tabel.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Zmienianie całego tekstu w tabeli: Zaznacz tabelę.

  • Zmienianie tekstu w określonych komórkach: Zaznacz komórki zawierające tekst, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij w menu podręczne, znajdujące się na górze karty Tekst na pasku bocznym Format, a następnie wybierz styl akapitu. Możesz też użyć narzędzi dostępnych w sekcji Czcionka.

  Narzędzia do wybierania stylu czcionki

  Aby dowiedzieć się więcej o stylach tekstu, zobacz Używanie stylów akapitu.

Uwaga: Aby zastosować styl znaków, zaznacz tekst, który chcesz zmienić. Narzędzia stylu znaków nie są dostępne, jeśli zaznaczona jest tylko sama komórka.

Zawijanie lub wyłączanie zawijania tekstu w tabeli

Jeśli szerokość komórki nie pozwala na wyświetlenie tekstu w jednym wierszu, możesz włączyć zawijanie tekstu, aby był on wyświetlany w kilku wierszach.

 • Zawijanie tekstu w komórce: Kliknij w komórkę, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Zawijaj tekst. Gdy funkcja ta jest włączona, obok polecenia Zawijaj tekst wyświetlany jest symbol zaznaczenia.

 • Zawijanie tekstu w wierszu lub kolumnie: Zaznacz wiersz lub kolumnę. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego (po prawej), a następnie zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w komórce.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 • Zawijanie całego tekstu w tabeli: Zaznacz tabelę. Kliknij w kartę Tekst na pasku bocznym (po prawej), a następnie zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w komórce.