Dodawanie lub usuwanie wykresu

Możesz przedstawiać dane przy użyciu wykresów 2D, 3D i wykresów interaktywnych.

Po utworzeniu wykresu wprowadź dane przy użyciu edytora danych wykresu. Zmiany dokonywane w edytorze danych wykresu są na bieżąco odzwierciedlane na wykresie.

Tworzenie wykresu słupkowego, paskowego, liniowego, warstwowego lub kołowego

 1. Kliknij w Przycisk wykresu na pasku narzędzi, a następnie kliknij w 2D, 3D lub Interaktywny.

 2. Wybierz typ wykresu.

  Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej kolorów i stylów.

  Jeśli dodasz wykres 3D, na jego środku widoczne jest narzędzie obracania Narzędzie obracania. W dowolnym momencie możesz je przeciągnąć, aby zmienić orientację wykresu.

 3. Kliknij w Edycja danych.

  Na ekranie pojawia się edytor danych wykresu, zawierający dane zastępcze.

 4. Wprowadź własne dane w edytorze danych wykresu.

  W komórkach danych można dodawać liczby, daty lub czasy trwania. Aby sformatować liczby, kliknij w menu podręczne Etykiety wartości, znajdujące się na karcie Serie na pasku bocznym po prawej.

 5. Aby zmienić używanie wierszy lub kolumn jako serii danych, kliknij w jeden z przycisków w prawym górnym rogu tabeli.

Tworzenie wykresu punktowego

Wykresy punktowe pokazują zależności między co najmniej dwoma zestawami danych. Przedstawiają one dane w postaci punktów, a do wykreślenia pojedynczej serii danych wymagają co najmniej dwóch kolumn lub dwóch wierszy z danymi (wartości x i y). Domyślnie każda seria danych na wykresie punktowym używa tej samej wartości z osi x, więc pokazanie kolejnej serii danych wymaga dodania tylko jednego wiersza lub tylko jednej kolumny.

 1. Kliknij w Przycisk wykresu na pasku narzędzi, kliknij w 2D lub Interaktywny, a następnie kliknij w wykres punktowy.

  Aby zobaczyć więcej stylów wykresów punktowych, stuknij w Interakt. Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej kolorów i stylów.

 2. Kliknij w Edycja danych.

  Na ekranie pojawia się edytor danych wykresu, zawierający dane zastępcze. Każda kolorowa kolumna reprezentuje serię danych wykreślaną na wykresie.

 3. Wprowadź własne dane w edytorze danych wykresu.

  Aby sformatować dane jako liczby, daty lub czas trwania, kliknij w kartę Serie na górze paska bocznego po prawej, kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Etykiety wartości, a następnie zaznacz pole wyboru Wartości. Kliknij w menu podręczne Etykiety wartości i dokonaj wyboru. Aby dowiedzieć się więcej o formatowaniu etykiet wartości, zobacz Zmienianie odwołań wykresu do danych.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie wykreślania wierszy lub kolumn jako serii danych: Kliknij w przycisk w prawym górnym rogu edytora danych wykresu.

  • Używanie różnych wartości z osi x dla każdej serii danych: Kliknij w Przycisk konfigurowania, a następnie wyłącz zaznaczenie pozycji Wspólne wartości X. Kliknij w każdą komórkę, aby wprowadzić własne wartości x i y dla serii danych.

  • Dodawanie innej serii danych: Wpisz nazwę nowej serii danych w następnej pustej kolumnie (lub wierszu, jeśli dane są wykreślane wierszami), a następnie naciśnij Return.

 5. Zamknij edytor danych wykresu, aby wrócić do wykresu.

Tworzenie wykresu bąbelkowego

Wykres bąbelkowy pozwala na wykreślanie danych w trzech wymiarach. Każda seria danych zawiera trzeci wymiar, który określa relację między porównywanymi wartościami (x i y) oraz wartością wielkości (z). Wartość wielkości określa wielkość bąbelka.

Domyślnie każda seria danych na wykresie bąbelkowym używa tej samej wartości z osi x, więc aby pokazać kolejną serię danych, trzeba dodać tylko dwa dodatkowe wiersze lub dwie dodatkowe kolumny danych. Jeśli wybierzesz używanie niezależnych wartości na osi x, musisz dodać trzy dodatkowe wiersze lub kolumny (x, y i z), aby pokazać kolejną serię danych.

 1. Kliknij w Przycisk wykresu na pasku narzędzi, kliknij w 2D lub Interaktywny, a następnie kliknij w wykres bąbelkowy.

  Aby zobaczyć więcej stylów wykresów bąbelkowych, stuknij w Interakt. Kliknij w strzałkę po lewej lub po prawej, aby zobaczyć więcej kolorów i stylów.

 2. Kliknij w Edycja danych.

  Wyświetlony zostanie edytor danych wykresu, zawierający dane zastępcze (wartości osi x, osi y oraz wielkości). Każda kolorowa kolumna reprezentuje serię danych wykreślaną na wykresie.

 3. Kliknij w każdą komórkę, aby wprowadzić własne wartości serii danych (x, y i wielkość).

  Aby dodać kolejną serię danych, wpisz nazwę nowej serii danych w następnej pustej kolumnie (lub wierszu, jeśli dane są wykreślane wierszami), a następnie naciśnij Return.

 4. Aby zmienić używanie wierszy lub kolumn jako serii danych, kliknij w jeden z przycisków w prawym górnym rogu edytora danych wykresu.

 5. Jeśli nie chcesz używać tych samych wartości z osi x dla każdej serii danych, kliknij w Przycisk konfigurowania, a następnie wyłącz zaznaczenie pozycji Wspólne wartości X.

 6. Kliknij w kartę Serie, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Serie, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 7. Kliknij w menu podręczne wartości wielkości, znajdujące się w sekcji Dane bąbelków na pasku bocznym, a następnie wybierz sposób prezentacji wartości wielkości (obszar bąbelków lub średnica bąbelków).

 8. Jeśli chcesz pokazywać bąbelki z wartością ujemną, zaznacz pole wyboru Pokazuj bąbelki ujemne.

Usuwanie wykresu

 • Zaznacz wykres, a następnie naciśnij Delete.