Korygowanie znaczników i etykiet wykresu

Istnieje kilka rodzajów znaczników wykresu i etykiet osi, które możesz dodawać do swoich wykresów. Możesz zmieniać ich wygląd, aby wyróżnić swoje dane.

Wykres z etykietami wartości osi, liniami siatki, etykietami kategorii i legendą.

Edycja tytułu wykresu

Wykresy mają tytuł zastępczy (Tytuł), który jest domyślnie ukryty. Możesz pokazywać tytuł wykresu oraz zmieniać go.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Zaznacz pole wyboru Tytuł.

 4. Kliknij dwukrotnie w tytuł zastępczy, a następnie wpisz własny.

 5. Aby zmienić wygląd tytułu, np. czcionkę, jej rozmiar lub kolor, ponownie kliknij dwukrotnie w tytuł, a następnie wprowadź zmiany przy użyciu narzędzi dostępnych w sekcji Czcionka wykresu na pasku bocznym.

Dodawanie i zmienianie wartości etykiet na wykresie

Wykresy paskowe, słupkowe, liniowe, warstwowe, bąbelkowe i kołowe mają etykiety, pokazujące wartości określonych punktów danych. Domyślnie w nowych wykresach etykiety te są ukryte, ale możesz włączyć ich wyświetlanie oraz określić format (np. liczbowy, walutowy lub procentowy), zmienić czcionkę, kolor itd.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Serie, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Serie, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Etykiety wartości, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz format liczb.

  Uwaga: W zależności od typu wykresu sekcja ta może mieć inną nazwę. Na przykład interaktywny wykres bąbelkowy ma sekcję o nazwie Etykiety bąbelków. W przypadku wykresów punktowych należy najpierw wybrać oś, a następnie ustawić etykiety wartości.

 4. Użyj pozostałych narzędzi, aby dokonać dalszych zmian w etykietach.

  • Dodaj sufiks lub prefiks. Wszystko, co wprowadzisz, dodawane jest przed lub za etykietą.

  • Kliknij w menu podręczne Położenie, a następnie wybierz miejsce wyświetlania liczb na wykresie.

 5. Aby zmienić czcionkę, kolor i styl etykiet, kliknij w dowolną etykietę wartości na wykresie.

  Zaznaczone zostaną wszystkie etykiety wartości danej serii.

 6. Dokonaj zmian na karcie Etykiety wartości na pasku bocznym.

  Zmiany dotyczą tylko etykiet zaznaczonej serii danych. Aby zmienić etykiety innej serii, kliknij w jedną z jej etykiet, a następnie dokonaj zmian.

  Aby zaznaczyć więcej niż jedną serię, zaznacz jedną, a następnie kliknij w kolejną, trzymając naciśnięty klawisz Command. Aby zaznaczyć wszystkie serie, zaznacz jedną, a następnie naciśnij Command-A.

Jeśli zmienisz czcionkę całego wykresu, zmianie ulegnie także czcionka etykiet wartości.

Dodawanie i zmienianie etykiet klinów na wykresie kołowym

 1. Zaznacz wykres.

  Aby dokonać zmian tylko jednego klina, kliknij w niego.

 2. Kliknij w kartę Kliny, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Kliny, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Etykiety, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Pokazywanie etykiet punktów danych: Zaznacz pole wyboru Nazwy punktów danych.

  • Pokazywanie wartości danych: Zaznacz pole wyboru Wartości.

  • Zmienianie formatu liczb: Kliknij w menu podręczne Format wartości, a następnie wybierz format.

   Jeśli chcesz, aby etykiety wartości dopasowane były do formatu oryginalnych danych w tabeli, wybierz Jak danych źródłowych.

 4. Użyj pozostałych narzędzi, aby dokonać dalszych zmian w etykietach:

  • Dodawanie sufiksu lub prefiksu: Wszystko, co wprowadzisz, dodawane jest przed lub za etykietą.

  • Zmienianie pozycji etykiet: Przeciągnij suwak Odległość od środka, aby ustawić miejsce wyświetlania liczb.

  • Zmienianie orientacji klinów: Przesuń narzędzie Kąt obrotu. Możesz na przykład wyróżnić daną informację, umieszczając określone kliny na górze lub na dole wykresu.

Modyfikowanie etykiet osi wykresu

Możesz wybierać, które etykiety mają być wyświetlane na osiach, edytować ich nazwy oraz zmieniać ich kąt.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Oś, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Oś, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie znaczników na osi wartości: Kliknij w przycisk Wartość (Y) w górnej części paska bocznego.

  • Zmienianie znaczników na osi kategorii: Kliknij w przycisk Kategoria (X) w górnej części paska bocznego.

 4. Użyj wyświetlonych narzędzi, aby dokonać zmian.

  Aby zobaczyć wszystkie opcje, kliknij w trójkąty rozwijania, znajdujące się po lewej stronie nagłówków poszczególnych sekcji.

  Narzędzia formatowania znaczników osi wykresu
 5. Jeśli włączona została Nazwa osi i chcesz zmienić dodaną zastępczą nazwę osi, kliknij trzykrotnie w tę nazwę na wykresie, a następnie wpisz własną.

Uwaga: W przypadku wykresów punktowych i bąbelkowych opcje osi y mogą być inne.

Modyfikowanie linii siatki osi

Możesz wybrać, czy linie siatki mają być widoczne na wykresie, a także zmienić ich wygląd.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij w kartę Oś na górze paska bocznego (po prawej), a następnie kliknij w przycisk osi, którą chcesz zmienić (X lub Y).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Oś, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie typu linii: Kliknij w menu podręczne poniżej etykiety Główne linie siatki lub Dodatkowe linie siatki, a następnie wybierz typ linii.

  • Ustawianie koloru linii: Kliknij w pole koloru lub koło kolorów (znajdujące się w sekcji Główne linie siatki), a następnie wybierz kolor.

  • Ustawianie przyrostu głównych linii siatki: Przejdź do sekcji Główne linie siatki i kliknij w strzałki znajdujące się po prawej stronie pola krokowego lub wpisz wartość w tym polu.

  • Pokazywanie znaczników osi na osi x lub osi wartości: Kliknij w menu podręczne Znaczniki osi a następnie wybierz położenie znaczników.

Pokazywanie lub usuwanie słupków błędów

Słupki błędów są przedstawiane jako małe znaczniki, których długość wyraża stopień niepewności związany z daną serią danych (niestałość danych). Słupki te przedstawiają ogólne wrażenie stopnia dokładności danych.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij w kartę Serie, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Serie, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Słupki błędów, kliknij w menu podręczne, a następnie wybierz typ słupków błędów.

 4. Kliknij w drugie menu podręczne, wybierz sposób obliczania wartości błędów i zmień zakres, jeśli to konieczne.

 5. Jeśli chcesz zmienić wygląd słupków błędów, kliknij w dowolny słupek błędów, aby na obu jego końcach pojawiły się białe kropki. Na górze paska bocznego wyświetlone zostaną narzędzia słupków błędów.

  Zaznaczone zostaną wszystkie słupki błędów należące do elementów tej samej serii danych.

 6. Wprowadź zmiany, używając narzędzi w sekcjach Słupki błędów oraz Cień.

  Powtórz kroki 4 i 5, aby zmienić wygląd słupków błędów w innych seriach danych.

Aby usunąć słupki błędów, wybierz Brak z menu podręcznego Słupki błędów.

Pokazywanie lub usuwanie linii trendu

Linie trendu pokazują ogólny kierunek (trend) danych. Linie trendu są najczęściej używane przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych. Mogą być wyświetlane na wykresach paskowych, liniowych, punktowych i bąbelkowych.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Serie, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Serie, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Linie trendów, a następnie kliknij w menu podręczne i wybierz typ linii trendu.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Pokazywanie nazw linii trendu: Zaznacz pole wyboru Nazwa, a następnie wpisz nazwę w polu tekstowym. Nazwa, którą wpiszesz, wyświetlana jest przy wszystkich liniach trendu na wybranym wykresie. Aby zmienić nazwę, kliknij w nią dwukrotnie na wykresie, a następnie wpisz nową.

  • Pokazywanie równania lub współczynnika determinacji: Zaznacz pole wyboru Pokaż równanie lub Pokaż wartość R2.

 5. Jeśli chcesz zmienić wygląd linii trendu, kliknij w dowolną linię trendu, aby na obu jej końcach pojawiły się białe kropki. Na pasku bocznym wyświetlone zostaną narzędzia linii trendu.

  Wprowadź zmiany, używając narzędzi w sekcjach Obrys oraz Cień.

Aby usunąć linie trendu, wybierz Brak z menu podręcznego Linie trendów.

Zmienianie etykiet osi i linii siatki wykresu

Większość typów wykresów ma znaczniki osi, które możesz modyfikować na różne sposoby. Możesz wybrać, które etykiety mają być widoczne na danej osi, ustawić kąt etykiet, zakres i częstotliwość znaczników itd. Możesz także wybrać, czy linie siatki mają być widoczne na wykresie, jak również określić ich wygląd.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Oś, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Oś, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmienianie znaczników na osi wartości: Kliknij w Wartość (Y) na górze paska bocznego.

  • Zmienianie znaczników na osi kategorii: Kliknij w Kategoria (X) na górze paska bocznego.

 4. Użyj narzędzi znajdujących się na pasku bocznym, aby wprowadzić żądane zmiany.

  Aby zobaczyć wszystkie opcje, kliknij w trójkąty rozwijania, znajdujące się po lewej stronie nagłówków poszczególnych sekcji.

  Narzędzia formatowania znaczników osi wykresu
 5. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Nazwa osi, Keynote umieści na wykresie nazwę zastępczą danej osi. Aby ją zmienić, kliknij trzykrotnie w tę nazwę na wykresie, a następnie wpisz własną.

Dodawanie legendy do wykresu

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, aby go zaznaczyć.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Zaznacz pole wyboru Legenda, znajdujące się w sekcji Opcje wykresu.

 4. Kliknij w wykres, kliknij w legendę (aby zaznaczyć samą legendę), a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij w kartę Styl na górze paska bocznego, a następnie użyj wyświetlonych narzędzi, aby zmienić wygląd tekstu legendy, dodać wypełnienie tła, obrys itd.

  • Przeciągnij uchwyty wokół legendy, aby zmienić jej rozmiar.

Korzystanie z wykresu interaktywnego

Wykres interaktywny przedstawia dane etapami, co pozwala podkreślić zależności między grupami danych. Wykresy interaktywne mogą być używane do przedstawiania takich danych, jak wyniki sprzedaży w poszczególnych grupach w czasie, wydatki według działów lub zmiany populacji w krajach na poszczególnych kontynentach. Poniższy przykład pokazuje wzrost populacji trzech gatunków w okresie trzech lat.

Trzy etapy wykresu interaktywnego, każdy pokazujący inny zestaw danych

Interakcję z wykresem można przeprowadzać przy użyciu suwaka i przycisków lub samych przycisków.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Wykres interaktywny, kliknij w menu podręczne, a następnie dokonaj wyboru.

Do wykresu interaktywnego możesz dodać efekt animacji Magiczny wykres, animujący różne serie danych.