Zmienianie odwołań wykresu do danych

Możesz zmieniać odwołania wykresu do danych, używając edytora danych wykresu. W komórkach danych można wprowadzać tylko liczby, daty lub czasy trwania.

Dodawanie, usuwanie lub edycja serii danych

 1. Zaznacz wykres, kliknij w Edycja danych, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Dodawanie serii danych: Kliknij w komórkę w nowej kolumnie lub wierszu, a następnie wprowadź dane.

  • Usuwanie serii danych: Kliknij w kolorowy pasek wiersza lub kolumny, które chcesz usunąć, kliknij w wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij w Usuń kolumnę lub Usuń wiersz (zależnie od tego, czy jako serie danych wykreślane są wiersze, czy kolumny).

  • Zmienianie kolejności serii danych: Przeciągnij kolorowe paski, aby zmienić kolejność serii danych.

  • Dodawanie symbolu waluty lub innego formatowania: Kliknij w kartę Serie na górze paska bocznego po prawej, a następnie użyj narzędzi wyświetlonych na karcie Serie.

  • Edycja etykiet wartości i formatowanie liczb: Kliknij w kartę Serie na górze paska bocznego po prawej, kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Etykiety wartości, a następnie zaznacz pole wyboru Wartości. Kliknij w menu podręczne, aby wybrać oś, którą chcesz sformatować, a następnie użyj narzędzi w sekcji Format wartości, aby wprowadzić zmiany.

 2. Zamknij okno danych wykresu, aby wrócić do wykresu.

Przełączanie użycia wierszy i kolumn jako serii danych

Gdy dodajesz wykres, Keynote definiuje domyślne serie danych. W większości sytuacji, jeśli tabela jest kwadratowa lub szersza niż wyższa, domyślnymi seriami danych są wiersze. W przeciwnej sytuacji domyślnymi seriami danych są kolumny. Możesz wybrać, czy jako serie danych mają być używane wiersze, czy kolumny.

 1. Zaznacz wykres, a następnie kliknij w Edycja danych.

 2. Kliknij w przycisk wierszy lub kolumn w prawym górnym rogu edytora danych wykresu.

  Przyciski kreślenia wierszy i kolumn
 3. Gdy skończysz, zamknij edytor danych wykresu.

Wspólne używanie osi x przez wartości wzdłuż osi y na wykresach punktowych i bąbelkowych

Wspólne używanie osi x oznacza wykreślanie jednego rodzaju wartości wzdłuż osi x, dopuszczając jednocześnie wykreślanie wielu rodzajów wartości wzdłuż osi y. Domyślnie na wykresach niektórych typów wartości z osi x są wspólnie używane w różnych zestawach wartości z osi y.

 1. Zaznacz wykres, a następnie kliknij w Edycja danych.

 2. Kliknij w Przycisk konfigurowania, a następnie zaznacz pole wyboru Wspólne wartości X (lub wyłącz zaznaczenie tego pola).

 3. Gdy skończysz, zamknij edytor danych wykresu.