Zmienianie wyglądu wykresu

Możesz zmieniać wygląd dowolnego wykresu, stosując inny styl, zmieniając czcionkę, dodając ramkę itd.

Stosowanie innego stylu w wykresie

Miniaturki widoczne u góry karty Wykres reprezentują gotowe style wykresów, dostosowane do używanego motywu. W każdej chwili możesz zastosować inny styl w dowolnym wykresie.

 • Zaznacz wykres, kliknij w kartę Wykres na górze paska bocznego (po prawej), a następnie wybierz inny styl spośród miniaturek widocznych w górnej części paska bocznego. Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

Jeśli nie możesz edytować wykresu, być może jest on zablokowany. Odblokuj go, aby wprowadzić zmiany.

Zmienianie wyglądu tekstu na wykresie

Gdy zmienisz wygląd tekstu na wykresie, używając narzędzi na karcie Wykres na pasku bocznym Format, zmianie ulegnie cały tekst na wykresie.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmienianie czcionki: Kliknij w menu podręczne Czcionka wykresu, a następnie wybierz czcionkę.

  • Zmienianie stylu znaków: Kliknij w menu podręczne pod nazwą rodziny czcionek i dokonaj wyboru.

  • Powiększanie lub zmniejszanie czcionki: Kliknij w małe A lub duże A.

   Cały tekst na wykresie jest proporcjonalnie zwiększany lub zmniejszany (o ten sam procent).

Możesz zmieniać wygląd tytułu wykresu i etykiet wartości, aby odróżnić go od pozostałego tekstu na wykresie, używając do tego celu narzędzi na kartach Tytuł wykresu i Etykiety wartości.

Zmienianie wyglądu serii wykresu

Możesz zmieniać wygląd poszczególnych serii danych na wykresie. Na przykład, w przypadku wykresów paskowych i kołowych możesz zmieniać typ wypełnienia i kolor pasków, styl ramki (obrysu) itd. Na wykresach punktowych możesz zmieniać symbole reprezentujące punkty danych oraz dodawać linie łączące.

 1. Zaznacz wykres, a następnie kliknij w pojedynczy element serii danych (np. jeden pasek, jeden słupek, jeden klin lub jeden punkt).

  Zaznaczona zostanie cała seria danych.

 2. Kliknij w kartę Styl, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Styl, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Użyj wyświetlonych narzędzi, aby dokonać zmian.

  Aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje, konieczne może być kliknięcie w trójkąt rozwijania obok nazwy danej sekcji.

  Narzędzia do zmieniania wyglądu serii danych.

  Aby zmienić kolory serii danych, kliknij w pole koloru obok opcji Kolory wykresu. Umieść wskaźnik nad kombinacją kolorów, aby zobaczyć jej podgląd.

Zmiany dotyczą tylko zaznaczonej serii danych. Aby zmienić wygląd innych serii, zaznacz element innej serii, a następnie dokonaj zmian.

Zmienianie odstępu elementów wykresów paskowych lub słupkowych

W przypadku wykresu paskowego lub słupkowego możesz ustawić odstęp między paskami lub słupkami.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Odstępy, a następnie ustaw żądane odstępy.

Zmienianie położenia klinów wykresu kołowego

 1. Zaznacz wykres kołowy.

 2. Kliknij w kartę Kliny, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Kliny, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Pozycja, a następnie przeciągnij suwak Odległość od środka, aby oddzielić kliny od siebie.

  Wykres kołowy z wydzielonym klinem.

Aby przesunąć pojedynczy klin, kliknij w niego dwukrotnie, a następnie przeciągnij go. Aby przenieść jednocześnie kilka klinów, zaznacz je, klikając w nie z naciśniętym klawiszem Command, a następnie przeciągnij.

Możesz także użyć narzędzia Kąt obrotu, aby zmienić orientację klinów wykresu kołowego. Możesz na przykład wyróżnić daną informację, umieszczając określone kliny na górze lub na dole wykresu.

Dodawanie ramki wokół wykresu

Do dowolnego wykresu paskowego, słupkowego, warstwowego, punktowego lub bąbelkowego 2D możesz dodać ramkę.

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Zaznacz pole wyboru Ramka, znajdujące się w sekcji Opcje wykresu.

 4. Aby zmienić wygląd ramki, kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Styl tła i ramki, a następnie dokonaj zmian przy użyciu wyświetlonych narzędzi.

Zmienianie głębi wykresu 3D oraz kształtu elementów serii

 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Scena 3D.

 4. Wprowadź korekcje przy użyciu narzędzi znajdujących się w sekcji Scena 3D.

Ścinanie krawędzi między seriami lub klinami na wykresach skumulowanych 3D lub kołowych

Na wykresach paskowych skumulowanych 3D, słupkowych skumulowanych 3D oraz kołowych 3D można zaokrąglać krawędzie oddzielające serie, zwiększając w ten sposób ich rozróżnienie.

Wykres kołowy ze ściętymi krawędziami
 1. Zaznacz wykres.

 2. Kliknij w kartę Wykres, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wykres, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Scena 3D.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż ścięcia.