Korzystanie z programu Keynote Remote

Funkcja pilota w Keynote pozwala używać urządzenia iOS do sterowania prezentacjami odtwarzanymi na Macu. W tym celu urządzenie iOS i Mac muszą mieć zainstalowany program Keynote i włączoną sieć Wi-Fi.

Funkcja Keynote Remote używa technologii Multipeer Connectivity, pozwalającej nowszym urządzeniom iOS i komputerom Mac z zainstalowaną najnowszą wersją programu Keynote na łączenie się ze sobą przez Wi-Fi, gdy znajdują się w pobliżu, nawet gdy nie są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Jeśli występują problemy z używaniem Keynote Remote na starszych urządzeniach lub starszych komputerach Mac, spróbuj połączyć je z tą samą siecią Wi-Fi. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do tego artykułu wsparcia produktów Apple.

Konfigurowanie urządzenia jako pilota zdalnego sterowania prezentacją na Macu

 1. Otwórz Keynote na iPadzie, iPhonie lub iPodzie touch, którego chcesz używać jako pilota.

 2. menedżerze prezentacji stuknij w Przycisk pilota, a następnie stuknij w Dalej.

  Na urządzeniu wyświetlony zostanie ekran Konfiguruj pilota.

 3. Otwórz Keynote na Macu, a następnie wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

 4. Kliknij w Piloty w oknie preferencji, a następnie zaznacz Włącz.

 5. Kliknij w łącze obok urządzenia, którego chcesz użyć jako pilota.

  Na urządzeniu i na Macu wyświetlony zostanie czterocyfrowy kod.

 6. Upewnij się, że czterocyfrowe kody są zgodne, kliknij w Potwierdź, a następnie zamknij preferencje Keynote.

Po połączeniu urządzenia możesz sterować prezentacją przy użyciu urządzenia skonfigurowanego jako pilot.

Sterowanie prezentacją z urządzenia

 1. Otwórz prezentację na Macu.

 2. Otwórz Keynote na iPadzie, iPhonie lub iPodzie touch, którego chcesz używać jako pilota.

 3. Stuknij w Przycisk pilotamenedżerze prezentacji.

 4. Stuknij w Odtwórz.

 5. Aby sterować odtwarzaniem prezentacji, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przechodzenie do następnego slajdu: Stuknij w slajd lub przesuń w lewo po slajdzie na urządzeniu iOS.

  • Wracanie do poprzedniego slajdu: Przesuń w prawo po slajdzie na urządzeniu iOS.

  • Przechodzenie do określonego slajdu: Stuknij w numer slajdu w lewym górnym rogu, a następnie stuknij w slajd, który chcesz wyświetlić.

  • Zatrzymywanie odtwarzania prezentacji: Stuknij w Przycisk przerywania odtwarzania.

 6. Aby podczas odtwarzania prezentacji zmienić elementy wyświetlane na urządzeniu używanym jako pilot, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie bieżącego slajdu, następnego slajdu lub notatek prezentera: Stuknij w Przycisk makiety, a następnie wybierz makietę.

  • Przełączanie między wyświetlaniem licznika a aktualnej godziny: Stuknij w godzinę lub licznik czasu na górze ekranu.

Zmienianie połączonych z pilotem urządzeń, na których odtwarzana jest prezentacja

 1. Otwórz Keynote na iPadzie, iPhonie lub iPodzie touch, którego używasz jako pilota.

 2. Stuknij w Przycisk pilotamenedżerze prezentacji.

 3. Stuknij w Urządzenia, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Dodawanie innego urządzenia, na którym odtwarzana będzie prezentacja: Stuknij w Dodaj urządzenie i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  • Przełączanie na inne urządzenie, na którym wyświetlana będzie prezentacja: Stuknij w nazwę innego urządzenia, a następnie stuknij w Gotowe.

  • Usuwanie urządzenia, na którym wyświetlana jest prezentacja: Przesuń palcem w prawo na nazwie urządzenia, a następnie stuknij w Usuń.

Rozłączanie urządzenia używanego jako pilot z Makiem

 1. Otwórz Keynote na Macu.

 2. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

 3. Kliknij w Piloty w oknie preferencji, a następnie zaznacz Włącz.

 4. Kliknij w Rozłącz obok urządzenia.

Jeśli w ogóle nie chcesz używać pilota, ale nie chcesz rozłączać połączonych urządzeń, możesz usunąć zaznaczenie opcji Włącz. Gdy ponownie chcesz użyć urządzenia, zaznacz ponownie opcję Włącz.

Uwaga: Stary program Keynote Remote dostępny poprzednio w App Store nie jest już obsługiwany.