Przeprowadzanie próby prezentacji

Gdy prezentacja odtwarzana jest w trybie próby pokazu slajdów, na ekranie Maca wyświetlany jest bieżący slajd, notatki prezentera oraz zegar. Widok ten pozwala na łatwe przeprowadzenie próby prezentacji.

Możesz dodać inne elementy (np. licznik czasu i następny slajd) oraz zmienić ich układ.

Przeprowadzanie próby z ekranem prezentera

 1. Otwórz prezentację, a następnie wybierz polecenie menu Odtwórz > Próba pokazu slajdów (menu Odtwórz znajduje się na górze ekranu).

  Wyświetlony zostanie ekran prezentera.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby przejść do innej części prezentacji:

  • Przechodzenie do następnego slajdu lub następnej animacji: Naciśnij klawisz ze strzałką w prawo.

  • Przechodzenie o jeden slajd wstecz lub zerowanie animacji na slajdzie: Naciśnij klawisz ze strzałką w lewo.

  • Przechodzenie do innego slajdu: Naciśnij dowolny numer, aby pojawił się nawigator slajdów, wprowadź numer slajdu, a następnie naciśnij Return.

 3. Aby przerwać próbę, naciśnij Esc.

Możesz kliknąć w Przycisk makiety, aby dostosować ekran prezentera, umieszczając na nim różne elementy i zmieniając jego makietę.