Cofanie lub przywracanie zmian

Możesz cofać dowolne zmiany oraz przywracać je, jeśli zmienisz zdanie.

Cofanie lub przywracanie czynności

  • Cofanie ostatniej czynności: Wybierz polecenie menu Edycja > Cofnij (menu Edycja znajduje się na górze ekranu). Możesz też nacisnąć Command-Z.

  • Przywracanie ostatnio cofniętej czynności: Wybierz polecenie menu Edycja > Przywróć lub naciśnij Shift-Command-Z.