Keynote — przegląd

Keynote pozwala na łatwe tworzenie pięknych prezentacji. Zacznij od jednego z motywów. Każdy motyw zawiera gotowe style (zestawy kolorów, obrysów, efektów itp.) tekstu, kształtów zdjęć, wideo i innych obiektów.

Gdy zaznaczysz dowolny obiekt, na pasku bocznym po prawej stronie okna Keynote pojawią się narzędzia służące do jego formatowania. Pasek boczny zawiera tylko narzędzia potrzebne do pracy nad zaznaczonym obiektem.

Okno główne z otwartym Inspektorem formatu

Na górze paska bocznego wyświetlanych jest sześć alternatywnych projektów zaznaczonego obiektu. Aby zmienić wygląd obiektu, wystarczy kliknąć w jeden z nich.

Użyj pozostałych narzędzi na pasku bocznym, aby dowolnie dostosować obiekt. Możesz zachować wprowadzone zmiany jako nowy styl, który będzie dostępny na pasku bocznym i który będzie można stosować do innych obiektów. Możesz także zachować całą prezentację jako nowy motyw.

Okno główne z otwartym Inspektorem formatu