Powiększanie slajdu lub wyświetlanie Keynote na pełnym ekranie

Możesz powiększać lub pomniejszać widok slajdu, a także wyświetlać Keynote na pełnym ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie slajdu

Widok slajdu można powiększać (przybliżać) i pomniejszać (oddalać). Na przykład, możesz powiększyć widok, aby skupić się na komórkach tabeli, lub pomniejszyć, aby pracować nad makietą slajdu.

 • Kliknij w Przycisk Zoom na pasku narzędzi, a następnie wybierz:

  • Wartość procentowa: Slajd powiększany jest lub pomniejszany do wybranej wartości procentowej.

  • Dopasuj do okna: Slajd wypełnia okno Keynote.

Wyświetlanie Keynote na pełnym ekranie

Możesz rozszerzyć okno Keynote na cały ekran.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij w zielony przycisk w lewym górnym rogu okna Keynote.

  • Wybierz polecenie menu Widok > Tryb pełnoekranowy (pasek menu znajduje się na górze ekranu).

 2. Aby użyć menu Keynote lub innych narzędzi paska menu, przesuń wskaźnik na górę ekranu.

 3. Aby wrócić do widoku standardowego, przesuń wskaźnik na górę ekranu, a następnie kliknij w zielony przycisk lub wybierz polecenie menu Widok > Opuść tryb pełnoekranowy.