Sposoby wyświetlania slajdów

Dostępne są różne sposoby wyświetlania slajdów, pomagające podczas porządkowania i edycji prezentacji:

 • Widok nawigatora jest widokiem domyślnym i obejmuje miniaturki wszystkich slajdów. Możesz klikać w te miniaturki, aby przechodzić do określonych slajdów. Możesz także je przeciągać, aby zmieniać kolejność slajdów w prezentacji.

 • Widok stykówki wyświetla miniaturki slajdów rozłożone na stole montażowym, pozwalając zobaczyć więcej slajdów w tym samym czasie. Widok ten jest przydatny, jeśli Twoja prezentacja składa się z dużej liczby slajdów i chcesz je uporządkować. Możesz przeciągać miniaturki slajdów, aby zmieniać ich kolejność.

 • Widok konspektu pozwala na dodawanie i edycję tekstu bezpośrednio w nawigatorze slajdów. Jest on przydatny do wyświetlania przebiegu prezentacji złożonych głównie z tekstu.

Widok nawigatora

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Nawigator.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Zmienianie kolejności slajdów: Przeciągnij slajd w górę lub w dół.

  • Grupowanie slajdów: Przeciągnij slajd w prawo, aby zwiększyć jego wcięcie w stosunku do slajdów znajdujących się nad nim.

Widok stykówki

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Stykówka.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Zmienianie kolejności slajdów: Przeciągnij slajd.

  • Edycja slajdu lub wracanie do poprzedniego widoku (nawigatora lub konspektu): Kliknij dwukrotnie w slajd.

  • Zmienianie rozmiaru miniaturek: Przeciągnij suwak znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

  • Ukrywanie pominiętych slajdów: Zaznacz pole wyboru Ukryj pominięte slajdy.

  • Pokazywanie pominiętych slajdów: Wyłącz zaznaczenie pola wyboru Ukryj pominięte slajdy. Miniaturki pominiętych slajdów są wyszarzone.

Widok konspektu

Widok konspektu, wyświetlający w nawigatorze slajdów tytuły i tekst pozycji listy każdego slajdu, przydaje się szczególnie do szybkiego wprowadzania zawartości w celu utworzenia prezentacji (tekst oznaczony punktorami można wpisywać bezpośrednio w nawigatorze slajdów). Możesz również edytować swoją prezentację w nawigatorze slajdów, przeciągając pozycje z jednego slajdu do innego, a także przeciągając je na wyższy lub niższy poziom na tym samym slajdzie.

 1. Kliknij w Widok Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Konspekt.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Zmienianie rozmiaru czcionki: Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), kliknij w Ogólne, kliknij w menu podręczne Czcionka konspektu, a następnie wybierz rozmiar czcionki.

  • Drukowanie widoku konspektu: Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj (menu Plik znajduje się na górze ekranu). W oknie Drukuj zaznacz Konspekt.