Tworzenie nowej prezentacji

Tworzenie każdej prezentacji w Keynote rozpoczynane jest od wybrania motywu. Motyw to zestaw gotowych elementów (tekstu zastępczego, obrazków zastępczych, czcionek, makiet, spójnych kolorów itd.) przeznaczonych do tworzenia prezentacji. Obiekty zastępcze pozwalają zobaczyć, jak mniej więcej będzie wyglądać prezentacja utworzona przy użyciu danego motywu oraz stylów tekstu i obiektów.

Tworzenie nowej prezentacji

 1. Otwórz Keynote, a następnie kliknij w Nowy dokument na dole okna dialogowego.

  Jeśli nie widzisz okna dialogowego z przyciskiem Nowy dokument, wybierz polecenie menu Plik > Nowy (menu Plik znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij dwukrotnie w motyw dla swojej prezentacji.

  Wskazówka: W preferencjach Keynote możesz wybrać otwieranie nowej prezentacji zawsze przy użyciu określonego motywu.

  Paleta motywów
 3. Po otwarciu nowej prezentacji wykonaj dowolne z następujących czynności, aby utworzyć swoją prezentację:

  • Kliknij w Przycisk dodawania slajdu na pasku narzędzi, aby dodać slajdy.

  • Kliknij dwukrotnie w tekst zastępczy, aby dodać własny.

  • Przeciągnij obraz z Maca lub strony internetowej do obrazka zastępczego lub w dowolne miejsce na slajdzie.

  • Kliknij w Przycisk zastępczy w prawym dolnym rogu obrazka zastępczego, aby dodać zdjęcie z iPhoto lub Aperture.

 4. Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj, a następnie wprowadź nazwę i wybierz miejsce, w którym chcesz zachować swoją prezentację.

Tworzenie nowych prezentacji zawsze z danego motywu

W preferencjach Keynote możesz wybrać otwieranie nowej prezentacji zawsze przy użyciu określonego motywu (zamiast wyboru z Palety motywów).

 1. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij w Ogólne na górze okna preferencji, a następnie zaznacz Używaj motywu.

  Jeśli ustawiasz tę opcję po raz pierwszy, wybrany jest motyw Czarny. Jeśli opcja ta była zmieniana wcześniej, wybrany jest ostatnio ustawiony motyw.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Używanie aktualnie wybranego motywu: Sprawdź, czy motyw, którego chcesz używać, wyświetlany jest obok etykiety Używaj motywu, a następnie zamknij okno preferencji.

  • Wybieranie innego motywu: Kliknij w przycisk Zmień motyw, kliknij w motyw, kliknij w Wybierz, a następnie zamknij okno preferencji.

Jeśli po ustawieniu tych preferencji chcesz utworzyć nową prezentację z innym motywem, przytrzymaj klawisz Option i wybierz polecenie menu Plik > Nowy z Palety motywów (menu Plik znajduje się na górze ekranu).