Skróty klawiszowe
Możesz używać skrótów klawiszowych, aby szybko wykonywać wiele zadań w Keynote. Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij…

Symbole skrótów klawiszowych
Skróty klawiszowe, czyli kombinacje klawiszy naciskanych jednocześnie, pozwalają na szybkie wykonywanie wielu popularnych czynności, takich…