Symbole skrótów klawiszowych

Skróty klawiszowe, czyli kombinacje klawiszy naciskanych jednocześnie, pozwalają na szybkie wykonywanie wielu popularnych czynności, takich jak zaznaczanie tekstu i manipulowanie obiektami.

Wiele poleceń menu zawiera skróty klawiszowe, np. ⌘N, w których symbol reprezentuje „klawisz modyfikujący” na klawiaturze.

Poniższa tabela zawiera symbole klawiszy modyfikujących. Aby poznać pełną listę wszystkich skrótów klawiszowych w Keynote, obejmującą także skróty niewidoczne w menu, zobacz Skróty klawiszowe.

Symbole klawiszy modyfikujących

Klawisz modyfikujący

Symbol

Command

Symbol klawisza Command

Shift

Symbol klawisza Shift

Option

Symbol klawisza Option

Control

Symbol klawisza Control

Return

Symbol klawisza Return

Backspace

Symbol klawisza Backspace

Delete

Symbol klawisza Delete

Strzałka w górę

Symbol klawisza Strzałka w górę

Strzałka w dół

Symbol klawisza Strzałka w dół

Strzałka w lewo

Symbol klawisza Strzałka w lewo

Strzałka w prawo

Symbol klawisza Strzałka w prawo

Page Up

Symbol klawisza Page Up

Page Down

Symbol klawisza Page Down

Home

Symbol klawisza Home

End

Symbol klawisza End

Tabulator prawy

Symbol klawisza Tabulator prawy

Tabulator lewy

Symbol klawisza Tabulator lewy

Esc

Symbol klawisza Esc