Przechowywanie prezentacji na serwerze WebDAV

Jeśli masz dostęp do serwera WebDAV, możesz kopiować swoje prezentacje Keynote bezpośrednio na ten serwer, a następnie przesyłać je do swojego urządzenia iOS.

Łączenie z serwerem WebDAV z Maca

 1. Kliknij w biurko, aby przełączyć na Findera.

 2. Wybierz polecenie menu Idź > Połącz z serwerem (menu Idź znajduje się na górze ekranu).

 3. Wpisz adres serwera w polu Adres serwera, a następnie kliknij w Połącz.

Adres serwera powinien mieć następującą postać:

http://nazwa.serwera.pl/sciezka_dostepu/

Więcej informacji o używaniu WebDAV można znaleźć w Pomocy Maca. Kliknij w biurko, aby przełączyć na Findera, a następnie wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Maca (menu Pomoc znajduje się na górze ekranu). Wyszukaj „WebDAV”.

Kopiowanie plików między serwerem WebDAV a urządzeniem iOS

 1. Przejdź do menedżera prezentacji (zamknij wszystkie prezentacje) i stuknij w Przycisk dodawania na pasku narzędzi.

 2. Stuknij w Kopiuj z WebDAV, a następnie wprowadź adres serwera (adres sieciowy lub URL).

 3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

 4. Stuknij w Zaloguj się.

  Po zalogowaniu się na serwerze WebDAV można kopiować pliki na niego (i z niego) bez konieczności ponownego logowania. Użytkownik pozostaje zalogowany na tym serwerze do momentu stuknięcia w Wyloguj się.

 5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kopiowanie prezentacji z serwera: Stuknij w Przycisk dodawania na pasku narzędzi menedżera prezentacji, a następnie stuknij w Kopiuj z WebDAV. Znajdź plik na serwerze, a następnie stuknij w niego. Gdy plik zostanie przesłany, prezentacja pojawi się w menedżerze prezentacji.

  • Kopiowanie prezentacji na serwer: Stuknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi menedżera prezentacji, stuknij w Wyślij kopię, a następnie stuknij w prezentację, którą chcesz przesłać. Stuknij w format prezentacji, a następnie stuknij w WebDAV. Stuknij, gdzie chcesz wysłać prezentację, a następnie stuknij w Kopiuj.