Udostępnianie prezentacji innym i wspólna edycja

Jeśli zachowasz swoją prezentację na iCloud, możesz współpracować z innymi osobami, udostępniając im łącze do tej prezentacji na obsługiwanej przeglądarce Internetu na Macu lub komputerze z systemem Windows.

Uwaga: Aby udostępnić prezentację na iCloud, musisz dokonać konwersji swojego konta iCloud na iCloud Drive. Upewnij się, że na Macu skonfigurowane jest konto iCloud i zainstalowany systemOS X Yosemite oraz najnowsza wersja Keynote.

Udostępnianie prezentacji współpracownikom

Jeśli prezentacja jest zachowana na iCloud, możesz udostępnić jej łącze przy użyciu programu Mail lub Wiadomości, a także przez AirDrop. Możesz również udostępnić łącze przy użyciu Twittera, Facebooka i innych serwisów. Aby udostępnić przy użyciu którejkolwiek z tych usług, musisz najpierw skonfigurować odpowiednie konto na Macu. Otwórz Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Konta internetowe. Możesz także skopiować i wkleić łącze do dowolnej innej usługi.

 1. Kliknij w Przycisk udostępniania na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Pokaż ustawienia udostępniania, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Ustawianie uprawnień: Jeśli chcesz, aby odbiorcy łącza mogli edytować prezentację, kliknij w menu podręczne Uprawnienia, a następnie wybierz Pozwalaj na edycję. Jeśli chcesz, aby odbiorcy mogli otwierać prezentację, ale nie mogli jej edytować, wybierz Tylko podgląd.

  • Ustawianie hasła: Aby odbiorcy łącza musieli wprowadzać hasło w celu otwarcia prezentacji, kliknij w Dodaj hasło. Wprowadź wymagane informacje dotyczące hasła, a następnie kliknij w Ustaw hasło. Dla zwiększenia bezpieczeństwa nie wysyłaj hasła tą samą drogą, co łącze do prezentacji.

   Uwaga: Jeśli prezentacja jest już zabezpieczona hasłem, przycisk nosi nazwę Zmień hasło. Istniejące hasło stosowane jest w prezentacji w momencie jej udostępniania. Nie musisz go zmieniać, jeśli nie jest to konieczne.

 3. Kliknij w Udostępnij prezentację.

  Jeśli Twoje prezentacje nie zostały jeszcze przeniesione do iCloud, możesz zrobić to przy użyciu wyświetlonego okna dialogowego.

 4. Kliknij w Wyślij łącze, a następnie wybierz metodę, której chcesz użyć do wysłania łącza.

  Jeśli chcesz zobaczyć więcej możliwości, kliknij w Więcej na dole menu, a następnie zaznacz pole wyboru obok żądanego rozszerzenia, aby dodać je do menu.

 5. Wprowadź wymagane informacje, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość.

  W treści wiadomości email, tweecie lub wpisie znajduje się pełne łącze. Zwróć uwagę, aby go nie usunąć ani nie zmodyfikować.

Zmiany edycyjne wprowadzone po udostępnieniu prezentacji również będą widoczne dla odbiorców łącza.

Możesz także skopiować łącze swojej prezentacji, a następnie udostępnić je przez wklejenie do wiadomości email, opublikowanie na Twitterze lub Facebooku itp.

Dodawanie lub zmienianie hasła udostępnianej prezentacji

Do prezentacji przypisane jest tylko jedno hasło. Jeśli do prezentacji zostało już dodane hasło, hasło to ma zastosowanie również w przypadku udostępnienia łącza do prezentacji.

Jeśli prezentacja jest już udostępniana, nadal możesz do niej dodać hasło. Współtwórcy utracą dostęp do prezentacji do momentu podania im nowego hasła.

 1. Kliknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij w Dodaj hasło, a następnie wprowadź hasło w polu Hasło.

  Jeśli prezentacja jest już zabezpieczona hasłem, możesz je pozostawić lub zmienić (klikając w Zmień hasło) Wpisz istniejące hasło w polu Stare hasło, a następnie podaj nowe hasło. Stare hasło zastępowane jest przez nowe.

 3. Wprowadź hasło ponownie w polu Potwierdź.

 4. Wprowadź podpowiedź, która pozwoli Ci przypomnieć sobie hasło w przypadku jego zapomnienia.

 5. Jeśli chcesz dodać hasło do pęku kluczy, zaznacz odpowiednie pole wyboru.

 6. Kliknij w Ustaw hasło.

  Hasło zostanie zastosowane.

 7. Kliknij w Zamknij.

  Jeśli chcesz, możesz wysłać łącze ponownie, ale bezpieczniej jest wysłać współtwórcom nowe hasło osobnym kanałem komunikacji.

Zmiany edycyjne wprowadzone po udostępnieniu prezentacji będą widoczne dla odbiorców łącza, gdy podadzą oni nowe hasło.

Zmienianie uprawnień udostępnianej prezentacji

Możesz wybrać, czy udostępniona prezentacja może być edytowana przez osoby, którym ją udostępniasz, czy tylko przez nie wyświetlana.

 1. Kliknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij w menu podręczne Uprawnienia, a następnie wybierz Tylko podgląd lub Pozwalaj na edycję.

 3. Kliknij w Zamknij.

Ponowne wysyłanie łącza prezentacji

Łącze do prezentacji można udostępniać dowolną liczbę razy.

 1. Kliknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij w Wyślij łącze, a następnie wybierz metodę, której chcesz użyć do wysłania łącza.

  Jeśli chcesz zobaczyć więcej możliwości, kliknij w Więcej na dole menu, a następnie zaznacz pole wyboru obok żądanego rozszerzenia, aby dodać je do menu.

 3. Wprowadź wymagane informacje, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość.

  W treści wiadomości email, tweecie lub wpisie znajduje się pełne łącze. Zwróć uwagę, aby go nie usunąć ani nie zmodyfikować.

Kopiowanie i wklejanie łącza prezentacji

Możesz szybko skopiować łącze swojej prezentacji, a następnie udostępnić je przez wklejenie do wiadomości email lub innej wiadomości, jak również przez zamieszczenie na stronie internetowej.

 1. Kliknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi, kliknij w Wyślij łącze przez iCloud, a następnie wybierz Kopiuj łącze.

 2. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić łącze, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Wklej (menu Edycja znajduje się w górnej części ekranu).

Wyłączanie udostępniania prezentacji na iCloud

 1. Kliknij w Przycisk menu udostępniania na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż ustawienia udostępniania.

 2. Kliknij w Nie udostępniaj.

Prezentacja zachowuje swoje łącze, więc jeśli włączysz udostępnianie ponownie, łącze prezentacji znów stanie się aktywne.