Blokowanie prezentacji

Możesz zablokować prezentację, aby nie można było jej edytować, przenieść, usunąć ani zmienić nazwy.

Blokowanie lub odblokowywanie prezentacji

  1. Kliknij w nazwę prezentacji u góry okna.

  2. Zaznacz pole wyboru Zablokowany, aby zablokować dokument. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, aby odblokować dokument.

  3. Kliknij poza oknem, aby je zamknąć.

Blokowanie prezentacji nie jest tym samym, co ochrona jej hasłem — każdy może odblokować zablokowaną prezentację.