Dodawanie hasła do prezentacji

Aby ograniczyć dostęp innych osób do prezentacji Keynote, możesz zabezpieczyć ją hasłem. Każdy, kto otrzyma Twoją prezentację, będzie musiał znać jej hasło, aby ją otworzyć. Jeśli udostępniasz prezentację na iCloud, osoby ją współtworzące również muszą znać hasło.

Możesz także włączyć wymaganie podania hasła do przerwania lub opuszczenia odtwarzanej prezentacji, co jest przydatne w sytuacjach, gdy prezentacja odtwarzana jest automatycznie, np. na stoiskach lub w kioskach.

Dodawanie hasła do prezentacji

  1. Kliknij w kartę Dokument, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

    Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Dokument, kliknij w Przycisk dokumentu na pasku narzędzi.

  2. Zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do otwarcia.

  3. Wpisz hasło i podpowiedź, a następnie kliknij w Ustaw hasło.

Aby zmienić lub usunąć hasło, wybierz polecenie menu Plik > Zmień hasło (menu Plik znajduje się na górze ekranu). Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij w Zmień hasło lub w Usuń hasło.

Wymaganie hasła do opuszczenia odtwarzanej prezentacji

Gdy włączysz wymaganie podania hasła do opuszczenia prezentacji, hasło to będzie wymagane w przypadku wszystkich prezentacji odtwarzanych na tym komputerze, nie tylko tej jednej.

  1. Mając otwartą prezentację, wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

  2. Kliknij w Pokaz slajdów, a następnie zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do kończenia pokazów.

  3. Wpisz hasło, a następnie kliknij w Ustaw hasło.

Ustalone hasło obowiązuje tylko podczas odtwarzania prezentacji na Macu, na którym została ona zachowana. Jeśli zachowasz prezentację na innym Macu, możesz ponownie włączyć hasło, powtarzając powyższe kroki.

Aby usunąć hasło, wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje, a następnie wyłącz zaznaczenie pola wyboru Wymagaj hasła do kończenia pokazów.

Uwaga: Możesz dodać hasło po udostępnieniu prezentacji. Jeśli to zrobisz, pamiętaj, aby powiadomić współtwórców prezentacji, aby mogli ją otworzyć.

Zmienianie lub usuwanie hasła

  • Zmienianie hasła: Wybierz polecenie menu Plik > Zmień hasło (menu Plik znajduje się na górze ekranu). Wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij w Zmień hasło.

  • Usuwanie hasła: Wybierz polecenie menu Plik > Zmień hasło. Wpisz stare hasło, a następnie kliknij w Usuń hasło.

Ochrona prezentacji hasłem pozostaje aktywna po udostępnieniu jej przez iCloud i hasło to jest wymagane przy otwieraniu prezentacji przez osoby ją współtworzące. Jeśli prezentacja jest już udostępniana przez iCloud, możesz dodawać, usuwać i zmieniać hasło w ustawieniach udostępniania.

Uwaga: Każda prezentacja może mieć tylko jedno hasło. Jeśli więc zmienisz hasło podczas udostępniania prezentacji, nowe hasło stanie się jedynym hasłem tej prezentacji.