Przenoszenie prezentacji

Możesz przenieść swoją prezentację w inne miejsce, w tym z iCloud na Maca i odwrotnie. Przenoszenie prezentacji nie powoduje utworzenia jej kopii w nowym miejscu, lecz przenosi oryginalną prezentację w nowe miejsce.

Zmienianie miejsca prezentacji

  1. Wybierz polecenie menu Plik > Przenieś do (menu Plik znajduje się na górze ekranu).

  2. Kliknij w menu podręczne Miejsce, a następnie wybierz nowe miejsce.

    Aby zobaczyć więcej miejsc, kliknij w Inne na dole menu, a następnie wybierz miejsce.

  3. Kliknij w Przenieś.