Usuwanie prezentacji

Możesz usunąć prezentację, aby trwale skasować ją ze swojego urządzenia iOS, z Maca oraz z iCloud.

Usuwanie prezentacji z urządzenia iOS

Ważne: Jeśli włączona jest funkcja iCloud dla Keynote (w Ustawieniach na urządzeniu iOS), usunięcie prezentacji z urządzenia usuwa ją z iCloud oraz ze wszystkich innych Twoich urządzeń i komputerów Mac, na których używane jest to samo konto iCloud.

 1. Stuknij w Edycja w menedżerze prezentacji.

 2. Gdy prezentacje zaczną drżeć, stuknij w te, które chcesz usunąć.

  Aby odwołać zaznaczenie prezentacji, stuknij w nią ponownie.

 3. Stuknij w Przycisk kosza na śmieci, a następnie stuknij w Usuń prezentacje.

  Aby anulować, stuknij w dowolnym miejscu tła menedżera prezentacji lub w Gotowe.

Usuwanie prezentacji z Maca lub z iCloud

 1. Znajdź prezentację, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz polecenie menu Plik > Otwórz (menu Plik znajduje się na górze ekranu).

  • Kliknij w ikonę Spotlight (ikonę szkła powiększającego, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu), zacznij pisać nazwę prezentacji, a następnie kliknij w prezentację na liście wyników wyszukiwania, trzymając naciśnięty klawisz Command. Otwarty zostanie katalog, w którym przechowywana jest prezentacja, będzie więc można zaznaczyć plik.

 2. Przeciągnij prezentację do Kosza.

  Prezentacja nie jest usuwana z komputera do momentu opróżnienia Kosza.

Jeśli nie chcesz pozostawiać prezentacji, która nie została jeszcze zachowana, zamknij ją, a następnie kliknij w Usuń w wyświetlonym oknie dialogowym zachowywania.

Jeśli otworzysz istniejącą prezentację, dokonasz w niej zmian, a następnie zadecydujesz, że nie chcesz ich zachowywać, możesz wybrać polecenie menu Plik > Przywróć do > Ostatnio otwarte, aby cofnąć zmiany i przywrócić prezentację z chwili jej otworzenia.