Zachowywanie prezentacji lub zmienianie jej nazwy

Keynote automatycznie zachowuje Twoją prezentację podczas pracy, dzięki czemu nie musisz zachowywać zmian ręcznie. Możesz zmienić nazwę prezentacji, utworzyć jej inne wersje oraz zachować ją w innym miejscu.

Jeśli chcesz zachować prezentację w innym formacie niż Keynote, wyeksportuj prezentację w innym formacie.

Zachowywanie prezentacji

Keynote nadaje nowej prezentacji nazwę zastępczą (np. Bez nazwy 1) i zachowuje ją w domyślnym miejscu. Możesz nadać tytuł prezentacji oraz zachować ją w innym miejscu.

 1. Naciśnij klawisz Option i nie zwalniając go wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj jako (menu Plik znajduje się na górze ekranu).

  Jeśli nie widać polecenia Zachowaj jako, upewnij się, że podczas jego wybierania trzymasz naciśnięty klawisz Option.

 2. Wprowadź nazwę w polu Zachowaj jako.

 3. Wprowadź jeden lub więcej tagów (opcjonalnie).

 4. Kliknij w menu podręczne Miejsce, a następnie wybierz, gdzie chcesz zachować prezentację.

  Możesz zachować go zarówno w katalogu na Macu lub na serwerze, jak i na iCloud.

  Wskazówka: Jeśli w menu podręcznym nie widać poszukiwanego miejsca, wybierz Inne, aby zobaczyć więcej opcji.

 5. Kliknij w Zachowaj.

Gdy zachowujesz prezentację na iCloud, jest ona zachowywana na serwerze, a nie na Twoim Macu. Pojawia się ona automatycznie na Twoim iPadzie, iPhonie lub iPodzie touch (jeśli na danym urządzeniu skonfigurowane zostało konto iCloud) i jest automatycznie uaktualniana, gdy dokonujesz zmian na dowolnym komputerze lub urządzeniu zalogowanym na Twoim koncie iCloud. Katalog iCloud Drive wyświetlany na Macu w oknach dialogowych Zachowaj i Otwórz pozwala na wygodne sprawdzanie, co przechowywane jest na iCloud, ale dostęp do tych plików wymaga połączenia z Internetem oraz zalogowania się na swoim koncie iCloud.

Zmienianie nazwy prezentacji

 • Kliknij w nazwę prezentacji u góry okna Keynote, a następnie wpisz nową nazwę.

Kliknij w dowolnym miejscu poza oknem dialogowym, aby je zamknąć. Możesz też otworzyć prezentację, wybrać polecenie menu Plik > Zmień nazwę (menu Plik znajduje się na górze ekranu), a następnie wpisać nową nazwę.

Powielanie prezentacji

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Powiel.

  Otworzona zostanie nowa prezentacja z nazwą zaznaczoną u góry okna.

 2. Wpisz nową nazwę.

Przywracanie wcześniejszej wersji prezentacji

 1. Wybierz polecenie menu Plik > Przywróć do (menu Plik znajduje się na górze ekranu), a następnie wybierz Ostatnio otwarte lub Przeglądaj wszystkie wersje.

  • Ostatnio otwarte: Usuwane są wszystkie zmiany wprowadzone w prezentacji od chwili jej ostatniego otwarcia.

  • Przeglądaj wszystkie wersje: Otwierana jest linia czasowa prezentacji. Wskaźniki widoczne po prawej stronie oznaczają każdy moment otwierania, zachowywania, powielania, blokowania, zmiany nazwy oraz przywracania tej prezentacji.

 2. Jeśli wybierzesz Przeglądaj wszystkie wersje, kliknij w znaczniki na linii czasowej, aby przeglądać dostępne wersje.

 3. Gdy znajdziesz poszukiwaną wersję, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby odtworzyć tę wersję prezentacji, kliknij w Odtwórz.

  • Aby powielić tę wersję jako nową prezentację, naciśnij klawisz Option i kliknij w Odtwórz kopię.

  • Aby zostawić prezentację bez wprowadzania zmian, kliknij w Gotowe.