Znajdowanie prezentacji

Jeśli nie masz pewności, gdzie prezentacja została zachowana, poniżej przedstawionych jest kilka szybkich sposobów jej znalezienia.

Znajdowanie prezentacji na iCloud lub na Macu

  • Wykonaj dowolną z następujących czynności:

    • Jeśli plik był niedawno otwierany: Otwórz Keynote, wybierz polecenie menu Plik > Otwórz ostatnie, a następnie wybierz prezentację (menu Plik znajduje się na górze ekranu). Keynote pokazuje dziesięć ostatnio otwieranych prezentacji.

    • Jeśli znasz tytuł prezentacji: Otwórz Keynote, wybierz polecenie menu Plik > Otwórz, a następnie wprowadź w polu wyszukiwania całość lub fragment tytułu. Aby zawęzić wyszukiwanie, kliknij w menu podręczne u góry okna dialogowego Otwórz i wybierz, gdzie chcesz szukać. Możesz też kliknąć w swój katalog domowy lub katalog z prezentacjami na pasku bocznym po lewej. Gdy znajdziesz prezentację, kliknij w nią dwukrotnie, aby ją otworzyć.

      Wskazówka: Aby zobaczyć, gdzie na Macu dany plik jest zachowany, zaznacz prezentację. Ścieżka dostępu do pliku wyświetlana jest poniżej wyników wyszukiwania.

    • Jeśli nie znasz tytułu prezentacji lub chcesz przeszukać załączniki do wiadomości oraz zawartość prezentacji: Kliknij w ikonę Spotlight na pasku menu (w prawym górnym rogu ekranu, wygląda jak szkło powiększające), a następnie wprowadź jedno lub więcej słów występujących w tytule lub zawartości prezentacji. Aby zobaczyć podgląd znalezionej rzeczy, kliknij w nią w wynikach wyszukiwania. Aby otworzyć daną prezentację, kliknij w nią dwukrotnie. Aby zobaczyć, gdzie dana prezentacja znajduje się na komputerze, kliknij w nią, trzymając naciśnięty klawisz Command.