Ändra utseendet på tabelltext

Du kan ändra utseendet på texten för hela tabellen eller bara vissa tabellceller.

Ändra utseendet på all tabelltext

Du kan ställa in typsnittet för hela tabellen.

 1. Markera tabellen.

 2. Klicka på fliken Text högst upp i sidofältet till höger.

  Om sidofältet inte visas, eller om fliken Text inte visas i sidofältet, klickar du på Formatknappen i verktygsfältet.

 3. Klicka på popupmenyn överst i sidofältet och välj en stil.

Mer information om att använda textstilar finns i Använda styckestilar.

Ändra utseendet på text i markerade celler

Du kan ändra typsnitt, färg, storlek och andra attribut för texten i tabellceller.

 1. Gör något av följande:

  • Markera all text i en tabell: Markera tabellen.

  • Ändra texten i enskilda celler: Markera de celler som innehåller texten du vill ändra.

 2. Klicka på popupmenyn överst på fliken Text i formatsidofältet. Välj sedan en styckestil eller använd reglagen under Typsnitt.

  Reglage för att välja typsnittsstil

  Mer information om textstilar finns i Använda styckestilar.

Obs! Markera den text du vill ändra om du vill använda en teckenstil. Reglagen för teckenstil är inte aktiverade om endast cellen är markerad.

Radbryta eller inte radbryta text i en tabell

Om cellen inte är bred nog för att visa texten på en rad kan du radbryta texten så att den visas på flera rader i cellen.

 • Radbryt texten i en cell: Kontroll-klicka på cellen och välj sedan Radbryt text. En bockmarkering visas bredvid Radbryt text när det har valts.

 • Radbryt texten i en rad eller kolumn: Markera raden eller kolumnen: Klicka på fliken Text högst upp i sidofältet till höger och markera kryssrutan Radbryt text i cell.

  Om sidofältet inte visas, eller om fliken Text inte visas, klickar du på Formatknappen i verktygsfältet.

 • Radbryt all text i en tabell: Markera tabellen. Klicka på fliken Text i sidofältet till höger och markera kryssrutan Radbryt text i cell.