Анімація об’єктів

Для більшої динамічності презентації об’єкти на слайді можна анімувати. Наприклад, ви можете задати відображення тексту на слайді по одному маркеру списку або створити підскакування на слайді.

Анімація об’єктів називається ефектами побудови. Доступність різних ефектів побудови залежить від того, який тип об’єкту обробляється – текстове поле, діаграма, таблиця, фігура або медіа (фото, аудіо або відео).

Поява об’єкта на слайді називається появою. Зникнення об’єкта зі слайда називається зникненням. Переміщення об’єкта в межах слайда називається побудовою дії.

Анімоване переміщення об’єктів на слайд і з нього

Об’єкти можуть переміщатися на слайд, зі слайда або поєднувати ці дії.

 1. Виділіть об’єкт або текстовий блок, який потрібно анімувати.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Анімоване переміщення об’єкта на слайд: Клацніть вкладку «Побудова» вгорі правої бічної панелі, клацніть «Додати ефект» і виберіть потрібну анімацію.

   Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Побудова», натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

  • Анімоване переміщення об’єкта зі слайда: Клацніть вкладку «Зникання» вгорі правої бічної панелі, клацніть «Додати ефект» і виберіть потрібну анімацію.

   Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Зникання», натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

 3. За допомогою елементів керування змінюйте тривалість анімації та інші параметри.

Згрупувавши кілька об’єктів і додавши побудову до групи, можна запускати побудову кількох об’єктів як одного.

Анімоване переміщення об’єкта по слайду

Побудови дії використовуються для переміщення об’єктів за певним шляхом або змінення їх вигляду без введення об’єкта на слайд або виведення з нього. Наприклад, можна змінювати розмір об’єкта, робити його прозорим тощо.

Існує два типи побудов дії: Прості побудови дії змінюють вигляд об’єкта, змінюючи його розташування або розмір на слайді. Початок і завершення побудови дії припадає на однакове положення, а застосовуються вони для привертання уваги до об’єкта на слайді.

Для створення цікавої анімації можна поєднати кілька простих побудов дій. Наприклад, побудова «Перенесення» може відтворюватись одночасно з побудовою «Обертати», завдяки чому під час переміщення об’єкта вздовж слайда він також обертатиметься.

 1. Виберіть об’єкт, який потрібно анімувати.

 2. Виберіть вкладку «Дія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Дія», натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

 3. Клацніть «Додати ефект» і виберіть потрібну анімацію.

 4. За допомогою елементів керування цю анімацію можна допасувати.

 5. Щоб застосувати до об’єкта ще одну просту побудову дії, клацніть червоний ромб під об’єктом і виберіть іншу побудову.

 6. Щоб поєднати дві прості побудови дії, застосуйте обидві побудови до об’єкта у вкладці «Дія» вгорі бічної панелі, виберіть «Порядок побудови», а потім — «З побудовою», щоб вибрати попередню побудову у вікні «Порядок побудови».

Якщо об’єкт змінює своє положення внаслідок побудови дії, на слайді з’являється «тінь» об’єкта. Такі об’єкти-тіні показують підсумкове положення об’єкта з побудовою дії.

Побудова об’єктів по компонентах

Таблиці, діаграми, списки або текстові блоки можна будувати одразу повністю або поступово по компонентах. Наприклад, можна настроїти побудову таким чином, щоб секторна діаграма з’являлася на слайді поступово по одному сектору або список — по одному елементу.

 1. Виберіть таблицю, діаграму або текстовий блок, що мають анімацію.

 2. Виберіть вкладку «Побудова» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Побудова», натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Подавання» і виберіть спосіб побудови об’єкта.

  Опції подавання залежать від типу обраного об’єкта. Наприклад, секторну діаграму можна побудувати послідовним додаванням секторів, а гістограму — додаванням наборів.

  Деякі ефекти, як-от «В’їзд», мають додаткові опції подавання тексту. Опції подавання тексту можна використовувати для анімації слів та символів. Наприклад, можна створити побудову для відображення декількох абзаців, але додатково настроїти анімацію в абзацах, щоб слова з’являлись у довільному порядку під час відображення кожного нового абзацу.

Змінення порядку та часу побудов

Порядок анімації об’єктів на слайді можна змінювати. Можна також настроїти час побудов, задати автоматичну побудову певних ефектів після інших або одночасний запуск побудов. Також можна вказати час початку побудови.

Вікно «Порядок побудови»
 1. Виберіть слайд, на якому потрібно змінити порядок ефектів побудови.

 2. Виберіть вкладку «Побудова», «Зникання» або «Дія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає цих вкладок, натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

 3. Клацніть «Порядок побудови» внизу вкладки.

  Відобразиться список усіх ефектів побудови на слайді. Для простішої ідентифікації порядку побудови певного об’єкта виділіть цей об’єкт на слайді.

 4. Щоб змінити порядок побудови для ефекту побудови, у вікні «Порядок побудови» перетягніть ефект побудови в нове положення. Щоб вибрати кілька побудов, клацайте їх, утримуючи клавішу Command.

  Якщо перетягнути ефект побудови так, щоб він розташовувався над іншою побудовою (у вікні вони зіллються), то другий ефект побудови відтворюватиметься автоматично після першого.

 5. Щоб змінити час для ефекту побудови, виберіть потрібний ефект побудови, а потім виберіть потрібний параметр у спливному меню «Початок».

  • За клацанням Побудова відтворюватиметься за клацанням.

  • З побудовою [номер]: Побудова відтворюватиметься одночасно з попередньою побудовою.

  • Після побудови [номер]: Побудова відтворюється після завершення попередньої побудови. За допомогою стрілок поряд із полем «Затримка» можна настроїти час затримки.

Видалення анімації

Щоб видалити ефект побудови, змініть його параметр на «Немає».

 1. Виберіть об’єкт, який потрібно змінити.

 2. Виберіть вкладку «Побудова», «Зникання» або «Дія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає цих вкладок, натисніть Кнопка анімації на панелі інструментів.

 3. Клацніть «Змінити» і виберіть «Немає».