Вирівнювання та розміщення об’єктів

Напрямні вирівнювання та інтервалу допоможуть визначити точне розміщення об’єктів. Якщо напрямні ввімкнено, вони з’являться під час перетягування об’єкта на слайд на певному рівні або відстані від іншого об’єкта. За потреби напрямні можна вмикати і вимикати. Також місце об’єкта можна визначити за допомогою координат x та y.

Жовті напрямні вирівнювання поверх двох об’єктів

Увімкнення напрямних вирівнювання

 1. Виберіть «Keynote» > «Параметри» (у меню програми Keynote у верхній частині екрана), тоді клацніть «Лінійки».

 2. Виберіть будь-яку з напрямних вирівнювання.

  • Напрямні по центру: З’являються, коли центр об’єкта вирівнюється з іншим об’єктом або з центром слайда.

  • Напрямні по краях З’являються, коли край об’єкта вирівнюється з краєм іншого об’єкта або з краєм слайда.

  • Напрямні розміру З’являються, коли об’єкти мають однакову висоту або ширину.

  • Напрямні інтервалу З’являються, коли три або більше об’єктів рівновіддалено розміщуються по одній лінії.

Показувати лінійки

Лінійки можна відображати або приховувати: вони допомагають розташовувати та вирівнювати об’єкти на слайді. Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Відображення або приховання лінійок Клацніть Кнопка «Перегляд» на панелі інструментів, а потім виберіть «Показувати лінійки» (або «Сховати лінійки»).

 • Зміна одиниць виміру лінійки Виберіть «Keynote» > «Параметри» (у меню програми Keynote у верхній частині екрана), тоді клацніть «Лінійки». Клацніть спливне меню «Одиниці виміру лінійки» і виберіть одиницю виміру.

 • Відображення розміру і координат під час переміщення об’єктів Виберіть Keynote > «Параметри», а тоді клацніть «Лінійки». Встановіть позначки для пунктів розміру і розташування.

Додавання постійних напрямних вирівнювання

Створення напрямних вирівнювання допоможе розташувати об’єкти в однаковому положенні на різних слайдах. Такі напрямні вирівнювання відображатимуться на слайді під час роботи, навіть якщо вийти з нього й повернутися пізніше.

 1. Клацніть Кнопка «Перегляд» на панелі інструментів, а потім виберіть «Показувати лінійки».

 2. Наведіть курсор на вертикальну або горизонтальну лінійку й перетягніть її на слайд.

  З’являться жовті напрямні вирівнювання.

 3. Перетягніть напрямну в потрібне місце на слайді.

Щоб видалити напрямну вирівнювання, перетягніть її за межі слайда.

Видалення, приховання та скасування постійних напрямних вирівнювання

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Видалення горизонтальної напрямної Потягніть її вгору слайда.

 • Видалення вертикальної напрямної Потягніть її до лівого боку слайда.

 • Приховання всіх напрямних Виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Сховати напрямні» (у меню «Перегляд» вгорі екрана).

  Щоб показати всі напрямні, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Показати напрямні»

 • Скасування всіх напрямних Виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Очистити всі напрямні на слайді».

Вирівнювання об’єкта за допомогою координат x та y

 1. Виберіть об’єкт.

 2. Виберіть вкладку «Упорядкувати» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Упорядкувати», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Введіть значення x та y у полях «Положення».

  Значення x вимірюється з лівого краю слайда до верхнього лівого кута об’єкта.

  Значення y вимірюється з верхнього краю слайда до верхнього лівого кута об’єкта.

Під час перетягування об’єкта відображаються його координати x та y.

Вирівнювання об’єктів за краєм слайда

Усі об’єкти на слайді можна вирівняти відносно його краю.

 1. Виділіть один або кілька об’єктів.

 2. Виберіть вкладку «Упорядкувати» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Упорядкувати», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню і виберіть потрібну опцію.

  Якщо вибрано два або більше об’єкта, їх буде вирівняно за крайнім об’єктом у вибраному напрямку. Наприклад, якщо три об’єкти вирівнюються ліворуч, то найлівіший об’єкт залишається на місці, а решта об’єктів допасовуються до нього.

Розміщення об’єктів з однаковим інтервалом

Ви можете розміщувати об’єкти з рівним інтервалом між ними на горизонтальній або вертикальній осі.

 1. Виберіть три чи більше об’єктів.

 2. Виберіть вкладку «Упорядкувати» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Упорядкувати», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Розподілити» та виберіть потрібну опцію:

  • Рівномірно. Об’єкти розміщуються з однаковим інтервалом вздовж горизонтальної та вертикальної осі.

  • Горизонтально. Об’єкти розміщуються з однаковим інтервалом вздовж горизонтальної осі.

  • Вертикально. Об’єкти розміщуються з однаковим інтервалом вздовж вертикальної осі.

Переміщення об’єкта на одну точку за раз

Об’єкт можна штовхати на одну точку за раз.

 • Виділіть об’єкт і натисніть клавішу зі стрілкою в будь-якому напрямку.

  Щоб перемістити об’єкт на 10 точок за раз, під час натискання клавіші зі стрілкою утримуйте клавішу Shift.