Додавання і редагування фігур

Додавши фігуру до слайда, її можна настроїти кількома способами. Наприклад, можна змінити стандартну п’ятикінцеву зірку на двадцятикінцеве скупчення зірок, настроїти ступінь закруглення кутів квадрата, додати текст всередину фігури тощо.

Додавання фігури

 1. На панелі інструментів клацніть «Фігура» Кнопка «Фігура».

  Щоб побачити інші стилі фігур, клацайте стрілки.

 2. Виберіть фігуру, яку потрібно додати до слайда.

Настроювання параметрів фігури

Параметри попередньо намальованої фігури можна змінити кількома способами.

Фігура з маніпуляторами вибору
 • Виберіть фігуру, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення кутів закругленого квадрата Потягніть зелений регулятор у напрямку кута, щоб загострити його, або в протилежному від кута напрямку, щоб заокруглити кут.

  • Змінення кількості кінців зірки Щоб додати або видалити кінці зірки, потягніть зовнішній зелений регулятор за годинниковою стрілкою або проти неї, відповідно. Зірка може мати від трьох до двадцяти кутів.

  • Змінення форми кінців зірки Потягніть внутрішній зелений регулятор у напрямку до центра зірки, щоб зробити її кінцівки довшими та вужчими, або потягніть регулятор у протилежному від центра напрямку, щоб кінцівки стали коротшими та ширшими.

  • Змінення форми текстової бульки Перетягніть зелений регулятор на бульку, щоб змінити її форму. Перетягніть зелений регулятор на кінцеву точку, щоб змінити її довжину та положення. Перетягніть зелений регулятор до основи точки, щоб змінити її ширину.

  • Змінення кількості сторін багатокутника Перетягніть зелений регулятор за годинниковою стрілкою або проти неї, щоб настроїти кількість сторін.

  • Регулювання розмірів стрілок Перетягніть зелений регулятор до кінчика стрілки, щоб звузити вістря стрілки, або до її бічної точки, щоб зробити вістря товстішим.

  • Додавання точок редагування до фігури. Виберіть «Формат» > «Фігури й лінії» > «Дозволити редагування» (у меню «Формат» вгорі екрана). Клацніть фігуру там, де потрібно додати точку редагування, потім потягніть цю точку.

Змінення властивостей лінії

Можна настроїти вигляд лінії, змінивши її ширину або додавши фігури на її кінцях — наприклад, стрілку, коло чи квадрат. Таким чином можна створити двонапрямлену стрілку або декоративний роздільник.

Вікно «Настроїти зображення», в якому показано гістограму
 1. Клацніть «Фігура» Кнопка «Фігура» на панелі інструментів і виберіть лінію.

 2. Виберіть вкладку «Стиль» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Стиль», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Штрих».

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення товщини лінії. Натискайте стрілки поряд із розміром у текстовому полі або введіть число.

  • Змінення кінців лінії. Клацніть кожен пункт спливного меню «Кінцева точка» і виберіть стиль кінцевої точки.

Регулювання кривих вздовж країв фігури

 1. Виберіть фігуру.

 2. Виберіть «Формат» > «Фігури й лінії» > «Дозволити редагування» (у меню «Формат» вгорі екрана).

 3. Двічі клацніть регулятор, щоб змінити лінію з кривої на пряму. Для різних типів ліній представлені відмінні регулятори.

  • Квадрат з червоним контуром: позначає різкі лінії. Лінії, що приєднуються до цієї точки, прямі.

  • Круглий із червоний контуром: позначає криві лінії. Лінії, що приєднуються до цієї точки, криві.

   Фігури з точками для редагування
 4. Завершивши, клацніть поза межами фігури.

Щоб змінити стандартні криві на криві Безьє, клацніть «Keynote» > «Параметри» (у меню Keynote у верхній частині екрана), а тоді у вкладці «Загальні» виберіть «Стандартний тип кривих — Безьє». Під час редагування фігури з кривими Безьє криву можна регулювати за допомогою регуляторів на точці.

Малювання фігури

На слайді можна «намалювати» власні фігури.

 1. Клацніть «Фігура» Кнопка «Фігура» на панелі інструментів, а потім виберіть «Малювати пером».

 2. Клацніть будь-де на слайді, щоб створити першу точку власної фігури.

 3. Перемістіть курсор і клацніть, щоб створити іншу точку; додайте стільки точок, скільки потрібно.

  Щоб створити кривий сегмент, клацніть і перетягніть, потім клацніть ще раз.

  Щоб видалити щойно створений сегмент, виберіть точку, а тоді натисніть клавішу Delete.

 4. Щоб завершити малювання, виконайте будь-яку з наведених нижче дій.

  • Замкніть фігуру (додайте суцільну лінію між останньою та першою точками): Клацніть першу точку.

  • Залиште фігуру незамкненою (не додавайте лінію між останньою та першою точками): Натисніть клавішу Esc (Escape).

Щоб змінити точки або контури фігури, виберіть фігуру, потім виберіть «Формат» > «Фігури й лінії» > «Дозволити редагування» (у меню «Формат» у верхній частині екрана).

Додавання тексту всередину фігури

 • Двічі клацніть фігуру, щоб відобразилася точка вставляння, і введіть текст.

  Якщо тексту забагато, щоб помістити у фігуру, з’явиться індикатор обрізування («+»). Щоб змінити розмір фігури, виділіть її, а потім потягніть маніпулятор вибору, поки не відобразиться весь текст.

Всередині фігури текст можна форматувати так само, як будь-який інший текст на слайді. Виділіть текст, клацніть вкладку «Текст» вгорі правої бічної панелі, а тоді скористайтеся відповідними інструментами для внесення змін. Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

Поєднання кількох фігур у нову фігуру

Можна створити нову фігуру, скомпонувавши кілька інших. Наприклад, щоб створити фігуру у формі серця, можна взяти три ромби й два кола та об’єднати їх в одну фігуру. Також можна віднімати фігури одна від одної та видаляти область перетину між двома фігурами.

Приклади комбінованих фігур
 1. Видеріть принаймні дві фігури, що перетинаються чи дотикаються одна до одної.

  Підказка: Накладіть одну фігуру на іншу для цікавішого ефекту.

 2. Виберіть вкладку «Упорядкувати» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Упорядкувати», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Натисніть одну з наведених нижче кнопок.

  • Об’єднати. Поєднати виділені фігури в одну.

  • Перетнути. Створити фігуру з області перетину фігур.

  • Відняти. Вилучає фігуру, що лежить поверх іншої фігури. Щоб вибрати фігуру, яку потрібно вилучити, пересуньте фігуру на найвищий шар. Більше дізнатися про те, як змінювати шари, можна в розділі Нашарування, групування та замикання об’єктів.

  • Вилучити. Буде створено фігуру без області накладання між фігурами.