Використання двонапрямленого тексту

Keynote підтримує двонапрямлений текст, тому можна вводити і редагувати текст, написаний зліва направо (наприклад, англійською чи китайською мовами) та справа наліво (наприклад, арабською мовою чи івритом). Двонапрямлений текст можна використовувати в абзацах і виділених фігурах чи клітинках таблиць.

Щоб використати у презентації іншу мову, потрібно настроїти джерело вводу для неї в параметрах клавіатури (у меню «Системі параметри» на комп’ютері Mac). Щоб дізнатися докладніше, клацніть будь-де на робочому столі, щоб перейти до Finder, потім виберіть «Довідка» > «Довідка Mac» і виконайте пошук за словосполученням «джерела введення».

Примітка: Якщо додати нове джерело вводу на комп’ютері, коли програму Keynote запущено, потрібно перезапустити Keynote, щоб розпізнати нове джерело вводу.

Використання інших мов у програмі Keynote

 • Виберіть джерело вводу в меню «Ввід» праворуч на панелі меню комп’ютера.

  Меню «Ввід» розташовано у правому верхньому куті панелі меню комп’ютера.

Змінення напряму тексту для абзацу

Лінійка та табулятори на ній завжди збігаються з напрямом тексту в абзаці, тому під час змінення напряму тексту для абзацу лінійка також змінюється.

 1. Клацніть абзац або список чи виберіть текст у абзаці або списку.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змініть мову за допомогою меню «Ввід».

  • Виберіть вкладку «Текст» вгорі правої бічної панелі, а потім натисніть Кнопка напряму тексту в абзаці, щоб ввести текст вибраною мовою. (Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів).

  Точка вставлення пересувається на інший бік, і напрям тексту в абзаці змінюється.

  Двонапрямна кнопка
 3. Введіть текст і натисніть Return після кінця абзацу.

  Наступний абзац буде продовжено з тим самим напрямом тексту. Щоб змінити напрям тексту для нього, натисніть Кнопка напряму тексту в абзаці або виберіть мову в меню «Ввід».

Якщо виділити кілька абзаців із різними напрямами тексту й натиснути Кнопка напряму тексту в абзаці, абзаци буде відформатовано відповідно до першого абзацу у виділенні.

Змінення меж і відступів застосовуються пропорційно в обох напрямах тексту. Наприклад, якщо збільшено відступ першого рядка для абзацу з напрямом тексту справа-наліво, то аналогічно зміниться відступ першого рядка зліва для абзаців із напрямом тексту зліва-направо.

Щоб дізнатися, як вводити та редагувати двонапрямний текст і використовувати деякі підтримувані функції в OS X, клацніть будь-де на робочому столі, щоб перейти до Finder, а потім виберіть «Довідка» > «Довідка Mac» і виконайте пошук за словосполученням «двонапрямний текст».