Вирівнювання тексту та коригування інтервалів

Можна вирівняти текст у фігурі, клітинці таблиці, рядку, стовпчику чи текстовому полі за лівим або правим краєм, по центру чи по ширині. Можна також настроїти вертикальне вирівнювання тексту, задати відстань між рядками, задати поля, збільшити чи зменшити кількість стовпчиків у фігурі чи в текстовому полі.

Для вирівнювання тексту можна використовувати табулятори. Коли ви натискаєте клавішу Tab (або Alt+Tab під час роботи з клітинками), точка вставлення і будь-який текст праворуч від неї зсувається до наступного табулятора, а введений текст починається із цього самого місця.

Вирівнювання тексту

 1. Виберіть текстове поле або фігуру, клітинку таблиці, рядок чи стовпчик із текстом.

 2. Виберіть вкладку «Текст» у верхній частині правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Натисніть кнопку «Стиль» біля верхньої частини бічної панелі і вибирайте потрібні кнопки вирівнювання.

  Запуститься інспектор форматів із панеллю «Стиль», на якій відображаються елементи керування кольором і опції форматування тексту.

Настроювання міжрядкового інтервалу

Можна змінювати міжрядковий інтервал для абзаців у тексті, а також задавати проміжок перед або після абзацу.

 1. Виберіть текстове поле або просто текст, який потрібно змінити.

 2. Виберіть вкладку «Текст» вгорі правої бічної панелі, а потім натисніть кнопку «Стиль» біля верхньої частини бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Натисніть трикутник розкриття поряд з елементом «Інтервали», клацніть спливне меню та виберіть потрібну опцію.

  • Рядки. Виберіть, коли відстань між елементами літер, що виступають над чи під лінію рядка, має залишатися однаковою. Відстань між рядками є пропорційною до розміру шрифту.

  • Принаймні. Виберіть, коли відстань між рядками має лишатися фіксованою (але рядки не перекриватимуться, якщо збільшувати розмір шрифту). Відстань від одного рядка до іншого ніколи не стане менше заданого вами значення, проте вона може збільшитися для крупних шрифтів задля уникнення перекриття текстових рядків.

  • Точно. Відстань між базовими лініями рядків.

  • Між. Введене вами значення збільшує відстань між рядками замість збільшення висоти рядків. На противагу цьому, подвійний інтервал подвоює висоту кожного рядка.

 4. Натискайте на стрілки поряд із полем інтервалу, щоб задати обсяг простору для вибраного параметра.

 5. Щоб настроїти проміжок вище та нижче від виділеного абзацу, натискайте стрілки для параметрів «Перед абзацом» та «Після абзацу».

Задання меж абзацу

Для задання меж абзацу лінійки мають відображатися на екрані. Якщо лінійки не відображаються, натисніть Кнопка «Перегляд» на панелі інструментів, а потім виберіть «Показувати лінійки».

 1. Клацніть абзац або виберіть кілька абзаців.

 2. Перетягніть межу та маркери відступу абзацу (на верхній лінійці) в потрібне місце.

 3. Виберіть вкладку «Текст» вгорі правої бічної панелі, а потім натисніть кнопку «Стиль» біля верхньої частини бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 4. Щоб застосувати стандартні відступи, які зменшать або збільшать відступ всього абзацу, клацніть одну із кнопок відступів в розділі «Вирівнювання».

  Опції вирівнювання абзацу

Щоб змінити стандартні відступи абзаців, натисніть кнопку «Макет» біля верхньої частини бічної панелі, потім клацніть трикутник розкриття поряд із пунктом «Відступи».

Запуститься інспектор форматів із панеллю «Стиль», на якій відображаються елементи керування кольором і опції форматування тексту.

Змінення кількості стовпчиків тексту

Можна змінити кількість стовпчиків у фігурі чи текстовому полі.

 1. Виберіть фігуру чи текстове поле.

 2. Виберіть вкладку «Текст» у верхній частині правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Текст», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Натисніть «Макет», потім натисніть розкривний трикутник поряд із пунктом «Стовпчики».

  Запуститься інспектор форматів із панеллю «Стиль», на якій відображаються елементи керування кольором і опції форматування тексту.

Задання табуляторів

 1. Клацніть або виберіть абзаци, для яких потрібно встановити табулятори.

 2. Клацніть у тому місці горизонтальної лінійки, де потрібно створити табулятор.

  Якщо лінійки не відображаються, натисніть Кнопка «Перегляд» на панелі інструментів, а потім виберіть «Показувати лінійки».

 3. Щоб змінити вирівнювання табуляторів, клацніть іконку табулятора, утримуючи клавішу Control, потім виберіть потрібне вирівнювання («Лівий табулятор», «Правий табулятор», «Центральний табулятор» або «Десятковий табулятор»).

 4. Для змінення положення табулятора потягніть його іконку вздовж лінійки.

  Для видалення табулятора тягніть іконку табулятора під лінійку, поки вона не зникне.

Елементи керування у вкладці «Макет» можна використовувати для змінення інших параметрів табуляції, зокрема стандартного інтервалу.

Запуститься інспектор форматів із панеллю «Стиль», на якій відображаються елементи керування кольором і опції форматування тексту.