Додавання коментарів і виділення тексту

Ви та всі, хто має доступ до презентації, можете додавати коментарі в тексті, об’єктах, діаграмах і слайдах. Функція коментарів стає в пригоді, коли потрібно залишити для себе примітку, дати відповідь на запитання рецензента, залишити пропозицію щодо вмісту тощо.

Також можна виділити текст, а потім додати до нього коментар.

Якщо ви не хочете бачити коментарі та виділення, приховайте їх.

Додавання коментаря

Текст із коментарями виділяється кольором, який вказує на автора коментаря. Текст, об’єкти та клітинки таблиці з коментарями мають позначку коментаря.

  1. Виділіть текст, клацніть клітинку таблиці або об’єкт, а потім натисніть Кнопка «Коментар» на панелі інструментів.

    Коментарі до слайда — завжди відкриті.

  2. Введіть коментар, а потім клацніть поза його межами, щоб закрити його.

Щоб прочитати коментар, клацніть його. Щоб видалити коментар, клацніть «Видалити» в коментарі.

Можна змінити розмір тексту коментаря, вибравши «Keynote» > «Параметри» > «Загальні» (у меню Keynote вгорі екрана), клацнувши спливне меню «Розмір тексту» і вибравши потрібний розмір.

Задання імені автора та кольору коментарів

  1. Виберіть «Keynote» > «Параметри» (у меню програми Keynote вгорі екрана), тоді клацніть «Загальні».

  2. Введіть ім’я в полі «Автор».

  3. Щоб змінити колір, виберіть «Перегляд» > «Коментарі» > «Колір автора», тоді виберіть колір (меню «Перегляд» розташовано вгорі екрана).

Виділення тексту

Можна виділяти текст у текстових полях і фігурах, а тоді додавати до нього коментарі. У таблицях текст виділяти не можна, однак у клітинках таблиці можна залишати коментарі.

  1. Виділіть текст і виберіть «Вставити» > «Виділення» (у меню «Вставити» у верхній частині екрана).

  2. Щоб додати коментар, клацніть виділений текст і введіть коментар.

Щоб вилучити виділення, виділіть відповідний текст, а потім виберіть «Редагування» > «Вилучити виділення і коментарі» (у меню «Редагування» вгорі екрана).

Відображення або приховання коментарів