Перевірка правопису

Можна настроїти Keynote на позначення орфографічних помилок під час введення, щоб мати змогу перевіряти всю презентацію або виділений текст на наявність помилок. Keynote також перевіряє граматику та шукає визначення слів.

Використовуйте вікно «Правопис і граматика», щоб перевіряти правопис і граматику, додавати терміни до словника та змінювати його мову. Додаючи нові терміни до словника, ви вносите у пам’ять програми Keynote нові слова, щоб вона не трактувала їх як слова з орфографічними помилками.

Автоматична перевірка правопису та граматики

 1. Виберіть «Редагування» > «Правопис і граматика» (у меню «Редагування» у верхній частині екрана), щоб увімкнути будь-яку з перелічених нижче опцій:

  • Перевірка правопису під час введення Підкреслюються неправильно написані слова червоним кольором.

  • Перевірка граматики та правопису Підкреслюються неправильно написані слова червоним кольором, а випадки сумнівного вживання граматичних правил — зеленим.

  • Автоматичне виправлення правопису Підкреслюються неправильно написані слова блакитним кольором під час введення тексту та стисло відображаються варіанти заміни. Якщо ви не згодні з варіантом заміни, клацніть значок x у бульбашці з підказкою, щоб зберегти введений текст.

 2. Клацніть слово з помилкою, утримуючи клавішу Control, а потім виберіть один із варіантів у контекстному меню.

Використання вікна «Правопис і граматика»

Програма Keynote перевіряє правопис і відображає слова з орфографічними помилками у вікні «Правопис і граматика».

 • Виберіть «Редагування» > «Правопис і граматика» > «Показати Правопис і граматику» (у меню «Редагування» вгорі екрана).

  Вікно «Правопис і граматика»

Настроювання перевірки правопису для багатьох мов

У меню «Системні параметрі» на комп’ютері Mac можна настроїти автоматичну перевірку правопису для різних мов.

 1. Відкрийте Системні параметри на комп’ютері Mac, клацніть «Клавіатура», а потім виберіть «Текст».

  Меню «Системні параметри» розташовується під меню Apple у верхньому лівому кутку екрана.

 2. Клацніть спливне меню «Правопис», а тоді внизу меню виберіть «Настроювання».

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перетягніть мови у список у тому порядку, у якому їх потрібно перевіряти.

  • Встановіть позначки біля мов, для яких потрібно виконувати перевірку.

  • Якщо ви хочете використати власний словник, скопіюйте його файл у папку Spelling у папці «Бібліотека».

 4. Натисніть «Готово».

 5. Перевірте, чи в спливному меню «Правопис» увімкнено опцію «автоматично, відповідно до мови», і закрийте вікно параметрів клавіатури.

Для перевірки правопису можна також вибрати потрібну мову у вікні «Правопис і граматика». Виберіть послідовно «Редагування» > «Правопис і граматика» > «Показати правопис і граматику». Потім внизу вікна виберіть потрібну мову.

Виправлення слів, написаних із помилками

Коли ввімкнено автоматичну перевірку правопису, а написані з помилками слова підкреслені червоним, можна скористатися клавіатурними скороченнями, щоб переходити від одного неправильного слова до іншого, швидко вносячи виправлення.

 1. Утримуючи клавішу Control, клацніть слово з помилкою, а потім із запропонованого списку опцій виберіть правильний варіант.

 2. Одночасно натисніть клавіші Command+крапка з комою, щоб перейти до наступного слова з помилкою.

 3. Повторіть ці дії для всіх неправильно написаних слів.

Примітка: Якщо вибрати «Редагування» > «Правопис і граматика» > «Автоматичне виправлення правопису» (у меню «Редагування» вгорі екрана), наявні в презентації слова з орфографічними помилками будуть підкреслюватися. Під час введення нового тексту вам будуть запропоновані варіанти правопису для тих слів, які можуть бути введені з помилками. Якщо ви не бажаєте використовувати запропонований варіант, клацніть x поряд із ним, щоб зберегти введене вами написання. Якщо запропонований правопис слова вас влаштовує, продовжуйте введення тексту.

Значення слова

Також можна здійснювати швидкий пошук визначень і правильних варіантів написання слів. До деяких списків включено записи з тезаурусу та статті Вікіпедії.

 • Клацніть слово, утримуючи клавішу Control, потім виберіть «Шукати [слово] у Словнику» у контекстному меню.