Додавання або видалення діаграми

Можна відобразити дані у 2D, 3D й інтерактивних діаграмах.

Після створення діаграми введіть потрібні дані в редакторі даних діаграми. Внесення змін у редакторі даних діаграми автоматично оновлює вибрану діаграму.

Створення гістограм, стовпчастих, лінійних діаграм, діаграм з областями та секторних діаграм

 1. Натисніть Кнопка «Діаграма» на панелі інструментів, а потім виберіть «2D», «3D» або «Інтерактивна».

 2. Виберіть тип діаграми.

  Щоб побачити інші опції кольорів та стилів, клацайте стрілки вліво або вправо.

  Якщо додати 3D-діаграму, в її центрі буде відображатись Елемент керування обертанням. Цей елемент керування можна в будь-який момент перетягнути, щоб змінити орієнтацію діаграми.

 3. Клацніть «Змінити дані діаграми».

  З’явиться редактор даних діаграми з даними чарунки.

 4. Введіть власні дані у редактор даних діаграми.

  Ви можете додати числа, дати або тривалості в клітинках даних. Щоб задати формат чисел, клацніть спливне меню «Підписи значень» у вкладці «Ряд» правої бічної панелі.

 5. Щоб визначити, чи потрібно зображати рядки або стовпці як серії даних, клацніть одну з кнопок у правому верхньому куті таблиці.

Створення точкової діаграми

Точкові діаграми відображають співвідношення між двома або більше наборами даних. Вони відображають дані у вигляді точок, і для них потрібні принаймні два стовпчики або рядки даних (значення X та Y), щоб схематично представити значення для однієї серії даних. Стандартно кожна серія даних у точковій діаграмі використовує спільне значення осі X, тому потрібно лише додати рядок або стовпчик, щоб показати іншу серію даних.

 1. Натисніть Кнопка «Діаграма» на панелі інструментів, виберіть «2D» або «Інтерактивна», а потім виберіть точкову діаграму.

  Щоб переглянути більше стилів точкової діаграми, торкніть «Інтерактивна». Щоб побачити інші опції кольорів та стилів, клацайте стрілки вліво або вправо.

 2. Клацніть «Змінити дані діаграми».

  З’явиться редактор даних діаграми з даними чарунки. Кожен кольоровий стовпчик представляє серію даних, що буде зображена на діаграмі.

 3. Введіть власні дані у редактор даних діаграми.

  Щоб відформатувати такі дані як числа, дати або тривалість, клацніть вкладку «Ряд» вгорі правої бічної панелі, клацніть трикутник розкриття поряд із пунктом «Підписи значень» і позначте пункт «Значення». Клацніть спливне меню «Підписи значень» і виберіть потрібну опцію: Докладніше про форматування підписів значень читайте в розділі Змінення посилань на дані в діаграмі.

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Визначення способу нанесення даних (рядки чи стовпці як серії даних) Клацніть кнопку у правому верхньому куті вікна редактора даних діаграми.

  • Використання іншого значення осі Х для кожної серії даних Клацніть Кнопка «Налагодити» і зніміть позначку «Спільні значення X». Клацніть кожну клітинку, що ввести свої власні значення X та Y для серії даних.

  • Додавання серії даних Введіть назву нової серії даних у порожньому стовпчику (або рядку в разі представлення значень за рядками), а потім натисніть клавішу Return.

 5. Щоб повернутися до діаграми, закрийте редактор даних діаграми.

Створення бульбашкової діаграми

Використовуйте бульбашкову діаграму для представлення даних у тривимірному форматі. Кожна серія даних містить третій параметр виміру, який передає взаємозв’язок між порівнюваними значеннями (X та Y) і значенням розміру (Z). Значення розміру визначає розмір бульбашки.

Стандартно кожна серія даних у бульбашковій діаграмі використовує спільне значення осі X, тому потрібно лише додати два рядки або стовпчики, щоб показати іншу серію даних. Для використання незалежних значень осі X потрібно додати три рядки або стовпчики (X, Y та Z), щоб показати іншу серію даних.

 1. Натисніть Кнопка «Діаграма» на панелі інструментів, виберіть «2D» або «Інтерактивна», а потім виберіть бульбашкову діаграму.

  Щоб переглянути більше стилів бульбашкової діаграми, торкніть «Інтерактивна». Щоб побачити інші опції кольорів та стилів, клацайте стрілки вліво або вправо.

 2. Клацніть «Змінити дані діаграми».

  З’явиться редактор даних діаграми з даними чарунки (значення осі X, осі Y та розміру). Кожен кольоровий стовпчик представляє серію даних, що буде зображена на діаграмі.

 3. Клацніть кожну клітинку, що ввести свої власні значення X, Y та розміру для серії даних.

  Щоб додати іншу серію даних, введіть назву нової серії даних у порожньому стовпчику (або рядку для представлення значень рядків), а потім натисніть клавішу Return.

 4. Щоб визначити, чи потрібно зображати рядки або стовпці як серії даних, клацніть кнопку у правому верхньому куті редактора даних діаграми.

 5. Якщо не потрібно використовувати такі самі значення осі X для кожної серії даних, натисніть Кнопка «Налагодити», а потім зніміть позначку «Спільні значення X».

 6. Виберіть вкладку «Серія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Серія», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 7. У розділі «Дані бульбашки» на бічній панелі клацніть спливне меню значень розміру, а потім виберіть спосіб представлення значень розміру бульбашкової діаграми (площа або діаметр).

 8. Щоб показати бульбашки з від’ємним значенням, установіть позначку «Показувати від’ємні бульбашки».

Видалення діаграми

 • Виділіть діаграму та натисніть клавішу Delete.