Настроювання позначок і підписів діаграми

Існує кілька типів позначок діаграми та підписів осей, які можна додати до діаграм. Для виділення певних даних вигляд діаграм можна змінювати.

Діаграма з підписами значень осей, лініями сітки, підписами категорій і легендою.

Редагування назви діаграми

Діаграми мають чарунки назви (Назва), які сховані за стандартними настройками. Назву діаграми можна відобразити і змінити.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Діаграма» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Діаграма», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Установіть позначку «Назва».

 4. Двічі клацніть чарунку назви і введіть свою назву.

 5. Щоб змінити вигляд назви, зокрема її шрифт, розмір або колір, ще раз двічі клацніть потрібну назву, а потім внесіть зміни за допомогою елементів керування на панелі «Шрифт діаграми» (розташована на бічній панелі).

Додавання та змінення підписів значень на діаграмі

Гістограми, стовпчаста, лінійна, бульбашкова та секторна діаграми, а також діаграми з областями мають підписи, в яких показані значення для певних точок даних. Зазвичай такі підписи значень у нових діаграмах сховані, однак їх можна зробити видимими, задати для них формат (наприклад, числа, грошова одиниця або відсотки), змінити шрифт і колір тощо.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Серія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Серія», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Підписи значень», клацніть спливне меню і виберіть формат чисел.

  Примітка: Залежно від типу діаграми цей розділ може мати іншу назву. Наприклад — «Інтерактивна бульбашкова діаграма» або «Підписи бульбашок». У точкових діаграмах спочатку слід вибирати вісь, а потім задавати підписи значень.

 4. За допомогою інших елементів керування можна виконати подальше настроювання підписів.

  • Додавання суфікса або префікса Усі введені дані можуть додаватися перед підписом або після нього.

  • Клацніть спливне меню «Розташування» і виберіть параметр для вказання розташування чисел у діаграмі.

 5. Щоб змінити шрифт, колір і стиль підписів, клацніть будь-який із підписів значень на діаграмі.

  Буде виділено всі підписи значень цієї серії.

 6. У вкладці «Підписи значень», розташованому на бічній панелі, внесіть необхідні зміни за допомогою елементів керування.

  Буде змінено лише підписи для вибраної серії даних. Щоб змінити підписи для іншої серії, клацніть один з її підписів, а тоді внесіть потрібні зміни.

  Щоб вибрати кілька серій, виділіть одну з них, а тоді клацайте інші, утримуючи Command. Щоб вибрати всі серії, виділіть одну з них, а тоді натисніть сполучення клавіш Command+A.

Якщо змінити шрифт усієї діаграми, також зміниться й шрифт підписів значень.

Додавання та змінення підписів секторів у секторній діаграмі

 1. Виберіть діаграму.

  Щоб внести зміни тільки для одного сектора, клацніть його.

 2. Виберіть вкладку «Сектори» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Сектори», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Підписи», а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Показати підписи точок даних: Установіть прапорець «Назви точок даних».

  • Показати значення даних: Установіть прапорець «Значення».

  • Змінити формат числа: Клацніть спливне меню «Формат підписів значень» і виберіть потрібний формат.

   Щоб підписи значень відповідали формату початкових даних у таблиці, виберіть «Так само, як вихідні дані».

 4. За допомогою інших елементів керування можна виконати подальше настроювання підписів.

  • Додати суфікс або префікс: Усі введені дані можуть додаватися перед підписом або після нього.

  • Змінити положення підписів: Перетягніть повзунок «Відстань від центру», щоб указати, де відображатимуться числа.

  • Зміна орієнтації секторів Перемістіть елемент керування кутом обертання. У деяких випадках може бути важливо, наприклад, розмістити певні сектори вгорі або внизу діаграми.

Змінення підписів осей діаграми

Можна настроювати підписи, які відображатимуться на осі, редагувати їхні назви та змінювати кут.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Вісь» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Вісь», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення маркувань на осі значень. Натисніть кнопку значення (Y) вгорі бічної панелі.

  • Змінення маркувань на осі категорій. Натисніть кнопку категорії (Х) вгорі бічної панелі.

 4. Виконайте потрібні настроювання за допомогою елементів керування.

  Щоб переглянути всі опції, клацніть трикутник розкриття зліва від заголовків розділів.

  Елементи керування для форматування маркера осі діаграми
 5. Якщо ви ввімкнули параметр «Назва осі» і бажаєте змінити чарунку назви осі, тричі торкніться назви діаграми, а потім введіть свою назву.

Примітка: Опції осі Y можуть відрізнятися для точкової та бульбашкової діаграм.

Змінення ліній сітки осі

Можна визначити, чи потрібно відображати лінії сітки діаграми, а також відрегулювати їх вигляд.

 1. Клацніть будь-де в діаграмі, щоб виділити її.

 2. Натисніть вкладку «Вісь» вгорі правої бічної панелі, а потім клацніть кнопку осі, яку потрібно змінити (X або Y).

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Вісь», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Задання типу лінії. Натисніть спливне меню «Основні лінії сітки» або «Другорядні лінії сітки», а потім виберіть тип лінії.

  • Задання кольору лінії. У розділі «Основні лінії сітки» клацніть джерело кольорів або коло кольорів, а потім виберіть колір.

  • Задання кроку основних ліній сітки. У розділі «Основні лінії сітки» клацайте стрілки справа від поля «Крок» або введіть у ньому потрібне значення.

  • Показ поділок для значення осі X або осі значень. Натисніть спливне меню «Поділки» та виберіть їхнє розташування.

Відображення або вилучення смуг похибок

Смуги похибок представлені у вигляді невеличких позначок, довжина яких указує обсяг неточностей, пов’язаних із заданою серією даних (мінливість даних). Ці смуги дають змогу отримати загальну картину точності даних.

 1. Клацніть будь-де в діаграмі, щоб виділити її.

 2. Виберіть вкладку «Серія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Серія», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Смуги похибок», натисніть спливне меню та виберіть тип смуг похибок.

 4. Клацніть друге спливне меню, виберіть спосіб обчислення похибок і за потреби змініть діапазон.

 5. Щоб змінити вигляд смуг похибок, клацніть смугу похибок, щоб відобразити білі точки на кожному її кінці. Угорі бічної панелі з’являться елементи керування смугами похибок.

  Буде виділено всі смуги похибок для елементів однієї серії.

 6. Внесіть зміни за допомогою елементів керування в розділах «Стиль смуги» та «Тінь».

  Повторіть кроки 4 і 5, щоб змінити вигляд смуг похибок для інших серій даних.

Щоб видалити смуги похибок, виберіть у спливному меню смуг похибок пункт «Немає».

Відображення або вилучення ліній трендів

Лінії трендів показують загальний напрямок (тренд) ваших даних. Лінії трендів зазвичай використовуються для прийняття рішень щодо фінансових інвестицій і відображаються вони у вигляді стовпчикових, лінійних, точкових і бульбашкових діаграм.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Серія» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Серія», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Лінії трендів», клацніть спливне меню і виберіть тип лінії трендів.

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Показати назви для ліній трендів: Установіть прапорець «Назва», а тоді введіть назву у відповідне поле. Введена назва відображатиметься для всіх ліній трендів на діаграмі. Щоб змінити назву, двічі клацніть її на діаграмі, а тоді введіть нову назву.

  • Показати рівняння або коефіцієнт детермінації: Установіть прапорець «Показати рівняння» або «Вибрати значення R2».

 5. Щоб змінити вигляд лінії трендів, клацніть лінію, щоб відобразити білі точки на кожному її кінці. Елементи керування лініями трендів відображаються на бічній панелі.

  Внесіть зміни за допомогою елементів керування в розділах «Штрихування» та «Тінь».

Щоб видалити лінії трендів, виберіть у спливному меню «Лінії трендів» пункт «Немає».

Змінення підписів осей діаграми та її ліній сітки

Більшість типів діаграм мають позначки осей, які можна змінити кількома способами. Можна вибрати мітки для відображення на осі, кут міток, діапазон і частоту маркувань тощо. Можна також визначити, чи потрібно відображати лінії сітки діаграми та задати їх вигляд.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Вісь» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Вісь», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінити позначки на осі значень Клацніть «Значення (Y)» вгорі бічної панелі.

  • Змінити позначки на осі категорій Клацніть «Категорія (Х)» вгорі бічної панелі.

 4. За допомогою елементів керування на бічній панелі виконайте потрібні настроювання.

  Щоб переглянути всі опції, клацніть трикутник розкриття зліва від заголовків розділів.

  Елементи керування для форматування маркера осі діаграми
 5. Якщо встановлено прапорець «Назва осі», Keynote додасть до діаграми чарунку назви осі. Щоб змінити її, тричі клацніть назву в діаграмі та введіть власну.

Додавання легенди діаграми

 1. Клацніть будь-де в діаграмі, щоб виділити її.

 2. Виберіть вкладку «Діаграма» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається, натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. У розділі «Опції діаграм» установіть позначку «Легенда».

 4. Клацніть діаграму, легенду (щоб вибрати лише легенду), а тоді виконайте одну з перелічених нижче дій.

  • Натисніть вкладку «Стиль» у верхній частині бічної панелі, за допомогою елементів керування змініть вигляд тексту легенди, додайте заповнення тла, рамку тощо.

  • Перетягуйте регулятори навколо легенди, щоб змінити її розмір.

Використання інтерактивної діаграми

Інтерактивна діаграма може відображати дані поетапно, що дає змогу демонструвати пов’язані між собою групи даних. Інтерактивні діаграми можуть використовуватися для відображення таких даних як рівень продажів за групами за певний проміжок часу, витрати за відділами та зміни чисельності населення різних країн, розділених за континентами. Указаний нижче приклад відображає зростання чисельності трьох різновидів за трирічний період.

Три етапи інтерактивної діаграми, у кожному з яких відображається різний набір даних

Працювати з діаграмою можна за допомогою повзунка та кнопок або використовуючи тільки кнопки.

 1. Виберіть діаграму.

 2. Виберіть вкладку «Діаграма» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Діаграма», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Натисніть трикутник розкриття поряд з елементом «Інтерактивна діаграма», клацніть спливне меню та виберіть потрібну опцію.

До інтерактивної діаграми можна додати ефект побудови «Чарівна діаграма», який додасть анімацію до різних серій даних діаграми.