Додавання вмісту до клітинок таблиці

Додавати вміст у таблицю можна кількома способами. Можна безпосередньо вводити дані, копіювати їх із інших джерел та вставляти, або з скористатися шаблонами автозаповнення Keynote.

Редагування вмісту клітинки

Якщо клітинка порожня, клацніть її і почніть вводити текст. Якщо у клітинці є якийсь вміст, виконайте одну з описаних нижче дій.

 • Замінення вмісту. Клацніть клітинку, а потім введіть вміст. Наявний вміст буде перезаписано.

 • Редагування вмісту. Двічі клацніть клітинку, щоб відобразити точку вставлення, і введіть потрібні дані. Щоб перемістити точку вставлення, клацніть там, де вона має з’явитися в клітинці, і почніть вводити вміст. Вставити розрив абзацу можна натисненням Alt+Return.

Виділення клітинок

 • Вибір однієї клітинки: Клацніть клітинку.

 • Вибір діапазону клітинок: Клацніть клітинку, тоді перетягніть маніпулятор вибору (біла точка) в будь-якому напрямку, щоб він охопив потрібний діапазон клітинок.

  Якщо перетягнути жовту крапку, то вміст клітинок буде скопійовано в рядки, охоплені перетягуванням. Якщо це буде зроблено випадково, перетягніть жовту крапку у вихідне положення, або натисніть клавіші Command+Z, щоб скасувати дію.

 • Вибір несуміжних клітинок Клацніть клітинку, а потім клацніть інші клітинки, утримуючи клавішу Command.

Очищення клітинок таблиці від вмісту

 • Виділіть клітинки, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Видалення вмісту клітинки (при цьому зберігається її формат даних, стиль тексту та стиль самої клітинки) Натисніть Delete.

  • Видалення всіх даних, форматування і стилю Виберіть «Редагування» > «Очистити всі» (у меню «Редагування» вгорі екрана).

Автозаповнення клітинок

Можна швидко додавати вміст із виділених клітинок до суміжних без потреби окремо вводити текст. Можна також заповнити рядок або стовпець логічною послідовністю даних, наприклад серією цифр, дат чи літер.

 • Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Автозаповнення суміжних клітинок вмістом з одної чи кількох клітинок. Виділіть клітинки з вмістом, який потрібно скопіювати, а тоді перемістіть курсор за межі виділення, доки не з’явиться жовтий регулятор автозаповнення Перетягніть цей регулятор над клітинками, до яких потрібно додати вміст.

   Внаслідок цього буде додано дані, формат клітинки, формулу або заповнення, пов’язані з вибраною клітинкою, за винятком коментарів. Автозаповнення передбачає заміну поточних даних на нові значення.

  • Автозаповнення суміжних клітинок вмістом або шаблонами, що є продовженням. Введіть перші дві літери з серії у перших двох клітинках основного тексту того рядка чи стовпчика, які потрібно заповнити, наприклад, введіть А і Б. Наведіть курсор на рамку виділення і притримайте, доки не з’явиться жовтий регулятор автозаповнення, потім перетягніть регулятор поверх тих клітинок, які потрібно заповнити.

   Виконувати автозаповнення можна також за допомогою шаблона значень. Наприклад, якщо дві вибрані клітинки містять 1 і 4, у разі перетягнення на дві суміжні клітинки буде додано значення 7 і 10 (крок збільшення — 3).

Автозаповнення не встановлює безперервний зв’язок між клітинками у групі. Після застосування автозаповнення можна буде окремо змінювати кожну клітинку.

Під час автозаповнення формули, що стосуються вибраних клітинок, автоматично оновлюються новими значеннями.

Копіювання та вставлення клітинок

Під час копіювання клітинок або переміщення даних клітинки в інше розташування в межах таблиці копіюються усі параметри клітинок, зокрема формат даних, заповнення, межі та коментарі.

  Виділення рядка і стовпця, до яких належить клітинка

  Можна тимчасово виділяти синім кольором рядок і стовпець, до яких належить певна клітинка, під час пересування курсора по таблиці. У великій таблиці це може допомогти визначити координати клітинок.

  • Наведіть курсор на клітинку й натисніть клавішу Alt.