Додавання коментаря до клітинки

Коментарі включають ім’я автора та дату й час написання коментаря. Автор сам визначає колір коментаря.

Додавання коментаря до клітинки

  1. Виділіть клітинку, до якої потрібно додати коментар.

  2. Натисніть Кнопка «Коментар» на панелі інструментів, а потім введіть свій коментар.

    Клацніть за межами коментаря, щоб закрити його.

Наведіть вказівник на клітинку, щоб прочитати коментар у ній. Щоб переглянути попередній або наступний коментар, клацайте стрілки вліво або вправо в коментарі. Щоб видалити коментар, клацніть «Видалити» в цьому коментарі.

Щоб змінити ім’я автора, виберіть меню «Keynote» > «Параметри» (у меню «Keynote» вгорі екрана). Клацніть «Загальні» та введіть ім’я в поле «Автор».

Щоб змінити авторський колір, виберіть «Перегляд» > «Коментарі» > «Колір автора», тоді виберіть колір (меню «Перегляд» розташовано вгорі екрана).