Додавання і переупорядкування рядків і стовпчиків

У таблиці є три типи рядків і стовпчиків.

 • Рядки та стовпці верхнього колонтитула є необов’язковими й використовуються для підписів даних у кожному рядку чи стовпці. Дані у титульних клітинках не використовуються у формулах. У таблиці може бути щонайбільше п’ять рядків і стовпців верхнього колонтитула.

 • Рядки й стовпці основного тексту містять дані таблиці. У таблиці має бути принаймні один рядок і стовпець основного тексту.

 • Рядки нижнього колонтитула відображаються в нижній частині таблиці.

Додавання або видалення стовпців і рядків

Клацніть таблицю, а потім виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Додати або видалити стовпці з правого боку таблиці Клацніть Регулятор стовпчика, а тоді клацніть стрілку, щоб додати або видалити потрібну кількість стовпців.

 • Додати рядки внизу таблиці: Клацніть Регулятор рядка, а тоді клацніть стрілку, щоб зменшити або збільшити потрібну кількість рядків.

 • Додавання стовпця чи рядка у будь-яке місце в таблиці. Клацніть клітинку, утримуючи клавішу Control, а потім виберіть, де потрібно додати рядок чи стовпець (над виділеною клітинкою, під нею, до чи після неї).

  Можна також навести курсор на смугу з буквами чи цифрами для того рядка або стовпчика, поряд із яким потрібно додати новий, натиснути стрілку вниз і вибрати, де вставити новий рядок чи стовпець.

 • Видалення стовпця із будь-якого місця у таблиці. Клацніть смугу з буквами для стовпчика, який потрібно видалити, клацніть стрілку вниз, а тоді виберіть «Видалити стовпчик».

  Можна також навести курсор на смугу з буквами чи цифрами для того рядка або стовпчика, який потрібно видалити, натиснути стрілку вниз і вибрати команду «Видалити рядок» чи «Видалити стовпець».

Виділення рядків і стовпців

 1. Клацніть таблицю.

  Над стовпцями з’являться смужки, позначені літерами, а зліва від рядків — смужки, позначені цифрами.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виділення одного рядка або стовпця Клацніть одну зі смуг, щоб вибрати рядок або стовпець.

  • Виділення кількох рядків або стовпців Клацніть одну зі смуг, щоб вибрати рядок або стовпчик, а потім перетягніть маніпулятор вибору (білу точку) так, щоб він охопив потрібні рядки та стовпчики.

   Клацніть смужки рядків або стовпчиків, утримуючи клавішу Command, щоб вибрати несуміжні рядки або стовпчики.

Перенесення рядків і стовпців у межах таблиці

 • Виділіть один або кілька рядків чи стовпців, а тоді виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перемістити рядки: Клацніть і утримуйте смужки з нумерацією поряд із рядками, доки вони не підіймуться з таблиці, а тоді перетягніть їх вище або нижче відносно іншого рядка.

  • Перемістити стовпці: Клацніть і утримуйте смужки з буквами над стовпчиками, доки вони не підіймуться з таблиці, а тоді перетягніть їх ліворуч або праворуч відносно іншого стовпчика.

Якщо перетягнути рядки або стовпці за межі наявної таблиці, можна створити нову таблицю.

Змінення розміру рядків і стовпців

Можна змінити ширину окремих стовпців і висоту окремих рядків у таблиці.

 1. Клацніть таблицю.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення розміру вручну: Наведіть вказівник на правий край смуги з буквами поряд зі стовпчиком, розмір якого потрібно змінити, або на нижню смугу з цифрами для рядка і утримуйте його, доки не відобразиться Змінення регулятора розміру стовпчика. Після цього перетягніть, щоб змінити розмір.

   Під час змінення розміру кількох рядків або стовпчиків їхній розмір змінюватиметься пропорційно. Щоб рядки або стовпчики після змінення були однакового розміру, виділіть їх перетягуванням, утримуючи клавішу Alt.

   Якщо видимі таблиці на сторінці настроєно на «На цій сторінці» (у вкладці «Упорядкувати» вгорі правої бічної панелі), то під час вирівнювання рядків і стовпчиків таблиць відображаються напрямні вирівнювання.

  • Точне змінення розміру: Клацніть клітинку в рядку або стовпці, розмір якого потрібно змінити. Виберіть вкладку «Таблиця» в правій частині бічної панелі, а потім клацніть трикутник розкриття поряд з елементом «Розмір рядків і стовпчиків». За допомогою стрілок укажіть потрібний розмір.

   Буде змінено розмір усього рядка або стовпця. Якщо виділити клітинки з кількох рядків або стовпців, то зміниться розмір усіх рядків або стовпців у виділенні.

  • Зменшення розміру стовпця або рядка відповідно до вмісту Утримуючи клавішу Control, клацніть номер рядка чи букву стовпця, потім виберіть команду «Допасувати висоту до вмісту» або «Допасувати ширину до вмісту».

   Також можна натиснути «Допасувати» у вкладці «Таблиця» на бічній панелі форматування, у розділі «Розмір рядків і стовпчиків»,.

  • Встановлення однакової ширини для всіх стовпців або однакової висоти для всіх рядків. Виділіть таблицю і виберіть «Формат» > «Таблиця» > «Розподілити рядки рівномірно» або «Формат» > «Розподілити стовпчики рівномірно» (у меню «Формат» у верхній частині екрана).

  • Встановлення однакової ширини для кількох стовпців або однакової висоти для кількох рядків. Виберіть стовпчик або рядок, а потім клацніть інші стовпчики чи рядки, утримуючи клавішу Command. Виберіть «Формат» > «Таблиця» > «Розподілити рядки рівномірно» або «Формат» > «Розподілити стовпчики рівномірно» (у меню «Формат» у верхній частині екрана).

Щоб змінити розмір усіх рядків або стовпчиків у таблиці, виберіть потрібну таблицю та перетягніть маніпулятор вибору (білий квадрат).

Додавання або видалення рядків і стовпців верхнього колонтитула

Додавання рядків верхнього колонтитула, стовпців верхнього колонтитула або рядків нижнього колонтитула перетворює наявні рядки або стовпці у верхні чи нижні колонтитули. Наприклад, якщо в першому рядку таблиці містяться дані і ви додаєте рядок верхнього колонтитула, то перший рядок перетворюється на верхній колонтитул, що містить ті самі дані. Дані у клітинках верхнього колонтитула не враховуються в діаграмах або формулах.

 1. Клацніть таблицю.

 2. Виберіть вкладку «Таблиця» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Таблиця», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Верхні і нижні колонтитули» і виберіть потрібну кількість рядів і стовчиків верхнього колонтитула.