Змінення зовнішнього вигляду таблиці

Можна змінити вигляд таблиці, застосовуючи до неї інший стиль таблиці, змінюючи її структуру, показуючи або ховаючи лінії сітки, а також використовуючи чергування кольорів рядків.

Застосування іншого стилю до таблиці

Найлегший спосіб змінити вигляд таблиці — застосувати до неї інший стиль таблиці. Можна в будь-який момент застосувати до таблиці інший стиль.

 1. Клацніть таблицю.

 2. Виберіть вкладку «Таблиця» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо права бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Таблиця», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виберіть інший стиль із доступних опцій у верхній частині вкладки.

  Клацайте стрілки вліво та вправо, щоб побачити інші стилі.

Якщо перед застосуванням іншого стилю було змінено вигляд таблиці, то ці зміни відображатимуться і в новому стилі. Щоб знехтувати такими змінами під час застосування нового стилю, клацніть стиль таблиці, утримуючи клавішу Control, і виберіть «Очистити нехтування і застосувати стиль».

Відновлення змін у стилі таблиці

Якщо перед застосуванням іншого стилю було змінено вигляд таблиці — наприклад, змінено рамку клітинок таблиці, — то можна скасувати ці зміни і повернути вигляд таблиці до початкового стилю.

 1. Клацніть будь-яку область у таблиці.

 2. Виберіть вкладку «Таблиця» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо права бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Таблиця», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Утримуючи клавішу Control, натисніть стиль таблиці, який потрібно застосувати повторно, і виберіть «Очистити нехтування і застосувати стиль».

Змінення структури таблиці та ліній сітки

 1. Клацніть таблицю.

 2. Виберіть вкладку «Таблиця» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо права бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Таблиця», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінити структуру: Змінюйте тип лінії, її товщину та колір за допомогою елементів керування «Структура таблиці».

  • Змінити лінії сітки: За допомогою кнопок «Лінії сітки» додавайте або видаляйте лінії сітки самої таблиці, її рядків і стовпців верхнього колонтитула, а також її рядків нижнього колонтитула.

Змінення меж або тла клітинок таблиці

Можна змінити межі або тло для будь-якого виділеного діапазону клітинок таблиці.

 1. Виділіть клітинки, які потрібно змінити.

  Щоб змінити всі клітинки в таблиці, виділіть усю таблицю.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо права бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Змінення рамок клітинки У розділі «Рамка» натисніть одну з кнопок, щоб вибрати потрібну рамку клітинки, а потім у спливному меню «Стилі рамки» виберіть потрібний стиль.

   Щоб створити власну рамку клітинки, виберіть макет рамки в розділі «Рамка», а потім за допомогою елементів керування вкажіть потрібний стиль, колір та товщину.

  • Змінити тло: У розділі «Заповнення» клацніть джерело кольору і виберіть потрібний колір. Щоб настроїти тло, клацніть трикутник розкриття поряд із розділом «Заповнення», а тоді внесіть подальші зміни за допомогою елементів керування.

   Елементи керування для вибору кольору заповнення

Можна також створити правила для автоматичної зміни вигляду клітинки, якщо її значення відповідатиме певним умовам. Докладніше про це читайте в розділі Додавання умовного виділення до клітинок.

Чергування кольорів рядків

 1. Клацніть таблицю.

 2. Виберіть вкладку «Таблиця» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо права бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Таблиця», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Установіть позначку «Зміна кольору рядків», а потім клацніть джерело кольорів, щоб вибрати потрібний колір.

Кольори рядків не змінюються для титульних стовпчиків. Вигляд титульних стовпчиків залежить від обраного вами стилю таблиці.