Форматування клітинок для відображення різних типів даних

Можна відформатувати клітинки таблиці для відображення тексту, чисел, грошових одиниць, відсотків, дати та часу й тривалості, що позначає певний проміжок часу (наприклад, «3 тижні 4 дні і 2 години»). Формат клітинки визначає, як саме відображатимуться дані в цій клітинці, а також як вони розпізнаватимуться функціями, які посилаються на цю клітинку.

Крім того, можна вибрати кількість десяткових позицій, що відображатиметься у клітинках, які містять числа, грошові одиниці або відсоткові значення, навіть якщо введене у клітинку конкретне значення набагато точніше, ніж значення для відображення. У розрахунках завжди використовується фактично введене значення, незалежно від того, скільки десяткових позицій відображається в клітинці. Коли формула посилається на текст клітинки, у розрахунку використовується відображуване значення.

Можна змінити формат клітинки, навіть якщо в неї вже введено вміст.

Числа

Стандартно клітинки з числовим форматом відображають кількість десяткових позицій, що відповідає введеній кількості. Можна змінити цей параметр так, щоб клітинки з числовим форматом відображали однакову кількість десяткових розрядів.

Зміни десяткових параметрів застосовуються як до чисел, так і до відсотків. Наприклад, якщо клітинку з числом змінити на клітинку з відсотком, то кількість десяткових позицій, що відображається, не зміниться.

 1. Виділіть потрібні клітинки або діапазон клітинок.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Формат даних» і виберіть потрібну опцію:

  • Числовий: відображення стандартного форматування чисел.

  • Дріб: Відображає числа з чисельником і знаменником. Виберіть опцію зі спливного меню «Точність», щоб указати максимальну кількість цифр, яку потрібно відображати, або заокруглити значення до найближчої половини, чверті тощо

  • Науковий відображення чисел за науковою нотацією. У поле «Десяткові» введіть кількість десяткових позицій, яку потрібно відобразити, або виберіть «Автоматично» для відображення кількості десяткових позицій, що відповідає введеній.

 4. Можна настроїти числовий формат одним з указаних нижче способів.

  • Задати кількість десяткових позицій: У полі «Десяткові знаки» введіть кількість десяткових позицій, яку потрібно відображати. Keynote заокруглює відображуване значення замість того, щоб скорочувати його. Наприклад, якщо введено значення «5,75» і задано, що кількість десяткових позицій дорівнює нулю, то Keynote відображатиме значення «6».

  • Відображати кількість десяткових позицій відповідно до їх введеної в кожну клітинку кількості: Видаліть значення кількості з поля «Десяткові» або клацайте стрілку вниз на цьому самому полі, доки не відобразиться параметр «Автоматично».

  • Указати спосіб відображення від’ємних значень: Клацніть спливне меню справа від поля «Десяткові» і виберіть потрібний параметр.

  • Показувати роздільник тисяч: Установіть прапорець «Роздільник тисяч».

Грошова одиниця (одиниці грошового значення)

За стандартними настройками клітинки у форматі грошових одиниць відображають дві десяткові позиції. Цей параметр можна змінити так, щоб у клітинках указувалася така кількість десяткових розрядів, яку ви ввели, або щоб усі клітинки відображали їх однакову кількість.

 1. Виділіть клітинку або діапазон клітинок.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Формат даних» і виберіть «Грошова одиниця».

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Задати кількість десяткових позицій: У полі «Десяткові знаки» введіть кількість десяткових позицій, яку потрібно відображати. Keynote заокруглює відображуване значення замість того, щоб скорочувати його. Наприклад, якщо введено значення «5,75» і задано, що кількість десяткових позицій дорівнює нулю, то Keynote відображатиме значення «6».

  • Відображати кількість десяткових позицій відповідно до їх введеної в кожну клітинку кількості: Видаліть значення кількості з поля «Десяткові» або клацайте стрілку вниз на цьому самому полі, доки не відобразиться параметр «Автоматично».

  • Указати спосіб відображення від’ємних значень: Клацніть спливне меню справа від поля «Десяткові» і виберіть потрібний параметр.

  • Показувати роздільник тисяч: Установіть прапорець «Роздільник тисяч».

  • Використовувати від’ємні числа в режимі бухобліку: Установіть прапорець «Режим бухобліку» для відображення від’ємних чисел у дужках.

 5. Клацніть спливне меню «Грошова одиниця» і виберіть символ потрібної валюти, наприклад американського долара ($).

Відсотки

Стандартно клітинки, відформатовані як відсотки, відображають кількість десяткових позицій, що відповідає введеній кількості. Цей параметр можна змінити так, щоб усі клітинки відображали однакову кількість десяткових розрядів.

Зміни десяткових параметрів застосовуються як до відсотків, так і до чисел у виділеному діапазоні клітинок. Наприклад, якщо формат клітинки змінити з відсотків на десятковий, то кількість десяткових позицій, що відображається, жодним чином не зміниться.

 1. Виділіть потрібні клітинки або діапазон клітинок.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Формат даних» і виберіть «Відсотки».

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Задати кількість десяткових позицій: У полі «Десяткові знаки» введіть кількість десяткових позицій, яку потрібно відображати. Keynote заокруглює відображуване значення замість того, щоб скорочувати його. Наприклад, якщо введено значення «5,75» і задано, що кількість десяткових позицій дорівнює нулю, то Keynote відображатиме значення «6».

  • Відображати кількість десяткових позицій відповідно до їх введеної в кожну клітинку кількості: Видаліть значення кількості з поля «Десяткові» або клацайте стрілку вниз на цьому самому полі, доки не відобразиться параметр «Автоматично».

  • Указати спосіб відображення від’ємних значень: Клацніть спливне меню справа від поля «Десяткові» і виберіть потрібний параметр.

  • Показувати роздільник тисяч: Установіть прапорець «Роздільник тисяч».

Якщо форматувати клітинку, що вже містить певне значення, це значення вважатиметься десятковим і перетвориться на відсотки. Наприклад, число 3 стане 300%.

Якщо значення відсотків використовується у формулі, то застосовується його варіант десяткового числа. Наприклад, значення, що відображається як 3%, у формулі використовується як 0,03.

Дата і час

 1. Виділіть клітинку або діапазон клітинок.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Формат даних» і виберіть «Дата і час».

 4. Клацніть спливне меню «Формат дати» і виберіть потрібний формат.

  Якщо вибрати «Немає», то в клітинці не відображатиметься жодна дата, навіть якщо вона введена та використовується для обчислення дати й часу.

 5. Клацніть спливне меню «Час» і виберіть потрібний формат.

  Якщо вибрати «Немає», то в клітинці не відображатиметься жоден час, навіть якщо він введений і використовується для обчислення дати й часу.

Якщо не вводити дату й час, Keynote самостійно додасть стандартне значення. Наприклад, якщо введено «13:15», Keynote за стандартними настройками додає сьогоднішню дату.

Тривалість (одиниці часу)

Зазвичай клітинки, що містять дані про тривалість, автоматично відформатовані для відображення всіх введених одиниць часу. Цей параметр можна змінити так, щоб клітинки з тривалістю відображали тільки певні одиниці часу (наприклад, тільки години, а не хвилини, секунди чи мілісекунди), навіть якщо в клітинку були введені більш точні значення тривалості, які також використовуються у формулах для обчислень значень на основі одиниць часу.

 1. Виділіть клітинку або діапазон клітинок.

 2. Виберіть вкладку «Клітинка» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Клітинка», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню «Формат даних» і виберіть «Тривалість».

 4. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Показати або сховати підписи одиниць часу: Натисніть «Автоматичні одиниці», потім спливне меню «Стиль», а тоді виберіть потрібну опцію:

   • 0: Приховує всі підписи одиниць часу.

   • 0т: Відображає скорочені підписи одиниць часу, наприклад, «хв» для хвилин.

   • 0 тижнів: Відображає повне написання підписів одиниць часу.

  • Відображати в усіх клітинках із тривалістю однакові одиниці часу Клацніть «Власні одиниці», а тоді клацніть одиниці на правому або лівому кінці перемикача діапазонів тривалості, щоб охопити потрібні часові рамки тривалості часу від тижнів (тжд) до мілісекунд (мс).

Якщо змінити формат тривалості після вводу даних у клітинки, ці дані автоматично зміняться відповідно до нового заданого формату тривалості.

Автоматичне форматування клітинок

Стандартно Keynote автоматично форматує клітинки таблиці.

У разі змінення формату даних для клітинки можна завжди відновити автоматичний формат.

 • Виділіть клітинку або діапазон клітинок, а тоді у вкладці «Клітинка» бічної панелі форматування клацніть спливне меню «Формат дати» і виберіть «Автоматично».