Додавання рівняння за допомогою MathType

Якщо у вас встановлено редактор MathType 6.7d або новішої версії, скористайтеся ним для додавання до презентації математичних виразів і рівнянь.

Використання MathType для додавання математичних виразів і рівнянь

  1. Клацніть там, де потрібно вставити рівняння.

  2. Виберіть «Вставити» > «Рівняння MathType» (меню «Вставити» розташовано вгорі екрана).

  3. Введіть або вставте рівняння у відповідному полі.

    Докладніше про використання засобів MathType читайте в довідці програми MathType.

  4. Щоб зберегти рівняння, виберіть «Файл» > «Закрити» і поверніться до програми Keynote (у меню «Файл» програми MathType вгорі екрана), а потім у вікні, що відобразиться, клацніть «Так».

    Рівняння з’явиться в точці вставлення у презентації. Щоб редагувати рівняння, двічі клацніть його. Редактор MathType запуститься знову.

Змінити вигляд рівняння можна так само, як і будь-якого зображення в презентації.