Способи використання оператора рядка та підставних символів

Оператор рядка (&) використовується у формулах, а підставні символи (*,?,~) — в умовах.

Об’єднання рядків або вмісту клітинок

Нижче наведено деякі приклади використання операторів об’єднання:

“Абв“&“Где“ повертає «АбвГде».

“Абв”&A1 повертає «Абв2», якщо клітинка A1 містить значення 2.

A1&A2 повертає «12», якщо клітинка A1 містить значення 1, а клітинка A2 — значення 2.

=B2&", "&E2 повертає "Останній, перший", якщо клітинка B2 містить "останній", і E2 містить "Перший".

Використання підставного символу для збігу з будь-яким окремим символом

Нижче наведено деякі приклади використання шаблонів збігу:

“Аб?” видасть збіги для будь-якого рядка, що починається з «Аб» та містить виключно один додатковий символ, наприклад «Аб2» або «Абв».

“Ри??“ видасть збіги для будь-якого рядка, що починається з «Ри» та містить виключно два додаткові символи, наприклад «Риса» або «Рима».

=COUNTIF(B2:E7; "?ма") повертає перелік низки клітинок у діапазоні B2:E7, який містить значення, що починається з символу, після якого слідує «ма», наприклад, «яма». «мама» або «зима» сюди не підходять.

Використання підставного символу для збігів із рядом символів

Нижче наведено деякі приклади використання «*» у шаблонах збігу:

“*он“ буде збігатися з рядком будь-якої довжини, який закінчується на «он», наприклад «сон» або «слон».

=COUNTIF(B2:E7; "*іт") повертає перелік низки клітинок у діапазоні B2:E7, який містить значення, що закінчується на «іт», наприклад, «піт» і «кріт». «скажіть» сюди не підходить.

Збіг із підставним символом

Нижче наведено деякі приклади використання символу ~ в шаблонах збігу:

“~?” буде збігатися зі знаком питання, замість того, щоб використовувати знак питання для збігу з будь-яким окремим символом.

=COUNTIF(E,"~*") повертає перелік числа клітинок у стовпці E, які містять символ зірочки.

=SEARCH("~?",B2) повертає 19, якщо клітинка B2 містить «Яке ж було питання? А ось таке!», оскільки знак запитання є 19 символом у рядку.

Використання кількох підставних символів в умові

Підставні символи (? * ~) можуть одночасно використовуватися у виразах, що передбачають умови. Ось деякі приклади:

"*а?" збігається з будь-яким виразом, що містить символ «а», після якого стоїть один інший символ, наприклад «птах», «кат» та «автомат».

=COUNTIF(B2:E7; “*ін?”) повертає перелік низки клітинок у діапазоні B2:E7, який містить значення, що починається з будь-якої кількості символів (зокрема й жодного), після яких стоїть «ін», а потім ще один символ. За таких умов відповідність буде знайдена у словах «кінь», «тінь» і «піна». Але ця умова не відповідатиме словам «інтер» (в якому після «ін» стоять три символи) чи «дін» (в якому немає жодних символів після «ін»).