Додавання слайдів

Під час додавання слайда ви обираєте з-поміж різних макетів слайдів на основі теми презентації.

Додавання слайда

Виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Клацніть Кнопка «Додати слайд» на панелі інструментів і виберіть макет слайда.

 • Виберіть слайд у навігаторі слайдів, а потім натисніть клавішу Return або натисніть Кнопка «Додати слайд» на панелі інструментів, утримуючи клавішу Alt, щоб створити інший слайд із таким самим макетом.

Змінення макета слайда

Якщо ви додали слайд у презентацію, проте хочете спробувати використати інший макет, можна швидко змінити макет.

 1. Виберіть слайд у навігаторі слайдів.

 2. Натисніть кнопку «Змінити шаблон» біля верхньої частини бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає кнопки «Змінити шаблон», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Виберіть макет слайда, який потрібно застосувати.

Можна також додати елемент «Слайд-шаблони» на панель інструментів, щоб мати змогу швидко змінювати макети слайдів. Щоб дізнатися більше, див. Настроювання панелі інструментів.

Змінення кольору тла для слайда

 1. Виберіть слайд у навігаторі слайдів.

 2. Натисніть трикутник розкриття поряд із пунктом «Тло» на бічній панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає трикутника розкриття поряд із пунктом «Тло», натисніть Кнопка «Формат» на панелі інструментів.

 3. Клацніть спливне меню і виберіть тип заповнення.

  Підказка: Виберіть «Заповнення кольором» для однокольорового тла.

Варіанти заповнення тла слайда такі самі, як і для заповнення фігур. Більше дізнатися про заповнення можна в розділі Змінення вигляду об’єкта.

Замінення чарунки тексту

 • Клацніть двічі чарунку тексту та введіть власний текст.

Замінення чарунки зображення

 • Виконайте одну з наведених дій.

  • Перетягніть зображення з Finder у чарунку зображення.

  • У нижньому правому куті чарунки зображення клацніть Кнопка чарунки, а тоді виберіть зображення, яке потрібно додати з медіатеки iPhoto, Aperture чи Photo Booth.

Видалення слайда

 • Виберіть слайд у навігаторі слайдів, а потім натисніть Delete.

  Для видалення кількох слайдів скористайтеся клавішею Shift, щоб вибрати їх.