Комбінації клавіш

Використовуйте клавіатурні скорочення, щоб швидко виконувати завдання в Keynote. Щоб використати клавіатурне скорочення, натискайте всі клавіші скорочення одночасно. У поданій нижче таблиці наведено клавіатурні скорочення для найпоширеніших команд.

Переміщення в презентації

Дія

Комбінація клавіш

Переміщення на один символ вліво

Стрілка вліво

Переміщення на один символ вправо

Стрілка вправо

Переміщення на один символ назад (спрацьовує для текстів. які читаються зліва направо і справа наліво)

Control+B

Переміщення на один символ уперед (спрацьовує для текстів, які читаються зліва направо і справа наліво)

Control+F

Перейти до рядка вище

Стрілка вгору

Перейти до рядка нижче

Стрілка вниз

Переміщення до початку поточного чи попереднього слова

Alt + стрілка вліво або Alt + Control + B

Переміщення до кінця поточного чи наступного слова

Alt + стрілка вправо або Alt + Control + F

Переміщення до початку поточної області тексту

Command + стрілка вгору

Переміщення до кінця поточної області тексту

Command + стрілка вниз

Переміщення до початку поточного рядка

Command + стрілка вліво

Переміщення до кінця поточного рядка

Command + стрілка вправо

Переміщення до початку поточного абзацу

Alt + стрілка вгору

Переміщення до кінця поточного абзацу

Alt + стрілка вниз

Пошук вибраного елемента в презентації

Command+E

Перехід до вибраного елемента в презентації

Command+J

Прокрутити на початок слайда

Home

Прокрутити на кінець слайда

End

Розміщення точки вставлення в центрі вікна програми

Control + L

Перейти до наступного слайда

Наступна сторінка

Перейти до попереднього слайда

Попередня сторінка

Перейти до першого слайда

Home

Перейти до останнього слайда

End

Вибір тексту

Дія

Комбінація клавіш

Вибрати один або кілька символів

Клацніть попереду першого символу й потягніть область виділення над символами, які потрібно виділити.

Вибрати слово

Клацніть слово двічі

Вибрати абзац

Клацніть абзац тричі

Вибрати всі об’єкти й текст

Command + A

Відмінити вибір усіх об’єктів і тексту

Shift+Command+A

Розширити область виділення тексту

Клацніть будь-де в тексті, а потім клацніть в іншій позиції в тексті, утримуючи клавішу Shift

Розширити область виділення на один символ праворуч

Shift+стрілка вправо

Розширити область виділення на один символ ліворуч

Shift+стрілка вліво

Розширити вибір до кінця поточного слова, тоді до кінця наступних слів

Alt+Shift+стрілка вправо

Розширити область виділення до початку поточного слова

Alt+Shift+стрілка вліво

Розширити область виділення до кінця поточного рядка

Shift+Command+стрілка вправо

Розширити область виділення до початку поточного рядка

Shift+Command+стрілка вліво

Розширити область виділення до рядка вгорі

Shift+стрілка вгору

Розширити область виділення до рядка внизу

Shift+стрілка вниз

Розширити область виділення до початку поточного абзацу

Alt+Shift+стрілка вгору

Розширити область виділення до кінця поточного абзацу

Alt+Shift+стрілка вниз

Розширити область виділення до початку тексту

Shift+Command+стрілка вгору або Shift+Home

Розширити область виділення до кінця тексту

Shift+Command+стрілка вниз або Shift+End

Вибрати маркер і його текст

Клацніть маркер

Перемістіть маркер і його текст разом із підмаркерами та їхнім текстом

Клацніть маркер і перетягніть

Форматування тексту

Дія

Комбінація клавіш

Показати вікно шрифтів

Command+T

Показати вікно «Кольори»

Shift+Command+C

Застосувати жирний шрифт до вибраного тексту

Command+B

Застосувати курсивний шрифт до вибраного тексту

Command+I

Застосувати підкреслений шрифт до вибраного тексту

Command+U

Видалити попередній символ або вибраний елемент

Delete

Видалити наступний символ або вибраний елемент

Forward Delete (не на всіх клавіатурах)

Видалити слово перед точкою вставлення

Alt+Delete

Видалити слово після точки вставлення

Alt+Forward Delete (доступно не на всіх клавіатурах)

Видалити текст між точкою вставлення та наступним розривом абзацу

Control+K

Збільшення розміру шрифту

Command+знак плюсу (+)

Зменшення розміру шрифту

Command+знак мінуса (-)

Зменшення інтервалу між вибраними символами

Alt + Command + ліва квадратна дужка ([)

Збільшення інтервалу між вибраними символами

Alt + Command + права квадратна дужка ([)

Створення верхнього індексу тексту

Control+Shift+Command+знак плюсу (+)

Створення нижнього індексу тексту

Control+Command+знак мінуса (-)

Вирівняти текст за лівим краєм

Command+ліва фігурна дужка ({)

Вирівняти текст по центру

Command+вертикальна риска (|)

Вирівняти текст за правим краєм

Command+права фігурна дужка (})

Вирівняти текст за лівим і правим краєм (вирівнювання за шириною)

Alt+Command+вертикальна риска (|)

Зменшити рівень відступу текстового блоку або елемента списку

Command+ліва квадратна дужка ([)

Збільшити рівень відступу текстового блоку або елемента списку

Command+права квадратна дужка (])

Зменшити рівень відступу текстового блоку або заголовка

Shift + Tab

Збільшити рівень відступу елемента списку або заголовка

Tab

Додати гіперпосилання в текст

Command+K

Вирізати вибраний елемент

Command+X

Копіювати вибраний елемент

Command+C

Копіювати стиль абзацу

Alt+Command+C

Вставити вибраний елемент

Command+V

Вставити стиль абзацу

Alt+Command+V

Вставити та пристосувати стиль цільового тексту

Alt+Shift+Command+V

Додати діапазон (або видалити) до вибраного вмісту

Shift+перетягування або Command+перетягування

Вставлення нерозривного пробілу

Alt+клавіша «Пробіл»

Вставити розрив рядка (вільне переведення рядка)

Shift+Return

Вставити розрив абзацу

Return

Вставити новий рядок після точки вставлення

Control+O

Ввести спеціальні символи

Control+Command+клавіша «Пробіл»

Перенести символи на будь-яку сторону від точки вставлення

Control+T

Застосувати інструменти редагування

Дія

Комбінація клавіш

Пошук

Command+F

Знайти наступний елемент

Command+G

Знайти попередній елемент

Shift+Command+G

Вставити вибраний текст у полі «Пошук і заміна»

Command + E

Замінити текст

Return

Прокрутити вікно, щоб відобразити вибраний текст або об’єкт.

Command + J

Сховати вікно «Пошук»

Esc

Шукати слово після точки вставлення

Control+Command+D

Відобразити список слів, щоб завершити вибране слово

Alt+Esc

Перевірка правопису та граматики

Command+крапка з комою (;)

Показати вікно «Правопис і граматика»

Shift+Command+двокрапка (:)

Додавання коментаря

Shift+Command+K

Показати наступний коментар

Alt+Command+K

Показати попередній коментар

Alt+Shift+Command+K

Керування об’єктами

Дія

Комбінація клавіш

Вибрати всі об’єкти

Виберіть один об’єкт і натисніть Command+A

Скасувати вибір усіх об’єктів

Виберіть один об’єкт і натисніть Shift+Command+A

Вибрати об’єкти перетягуванням

Перетягнути з порожньої частини слайда навколо об’єктів Утримуючи натисненою клавішу Alt, перетягніть, щоб вибрати об’єкти поза межами початкової точки

Прокрутити масштабування

Для Magic Mouse або трекпеда. Alt+Command+прокручування

Додати або вилучити об’єкти з вибору

Command+перетягування

Вибрати наступний об’єкт на слайді

Tab

Вибрати попередній об’єкт на слайді

Shift+Tab

Вибрати або скасувати вибір додаткових об’єктів

Command+натискання або Shift+натискання

Перемістити вибрані об’єкти

Перетягувати

Перемістити вибраний об’єкт на одну позицію

Натисніть клавішу зі стрілкою

Перемістити вибраний об’єкт на десять позицій

Натиснути Shift+клавішу зі стрілкою

Перемістити вибраний об’єкт на один екранний піксель

Натисніть клавішу Alt і клавішу зі стрілкою (лише для дисплея Retina)

Перемістити вибраний об’єкт на десять екранних пікселів

Натисніть клавіші Alt+Shift і клавішу зі стрілкою (лише для дисплея Retina)

Копіювати графічний стиль тексту

Alt+Command+C

Вставити графічний стиль тексту

Alt+Command+V

Перемістити виділений об’єкт назад

Shift+Command+B

Перемістити виділений об’єкт на один шар назад

Alt+Shift+Command +B

Перемістити виділений об’єкт уперед

Shift+Command+F

Перемістити виділений об’єкт на один шар уперед

Alt+Shift+Command+F

Групувати вибрані об’єкти

Alt+Command+G

Розгрупувати вибрані об’єкти

Alt+Shift+Command+G

Вибрати об’єкт у групі

Двічі клацніть об’єкт

Блокувати вибрані об’єкти

Command+L

Розблокувати вибрані об’єкти

Alt+Command+L

Створення копії об’єкта

Command + D або Alt + перетягування

Обмежити переміщення об’єкта на 45°

Shift+перетягування

Змінення розміру об’єкта

Потягніть регулятор вибору

Вимкнути напрямні вирівнювання під час змінення розміру

Command+перетягування

Змінити розмір об’єкта від центра

Alt+перетягніть регулятор вибору

Блокувати пропорції під час змінення розміру об’єкта

Shift+перетягніть регулятор вибору

Блокувати пропорції під час змінення розміру об’єкта від центра

Alt+Shift+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт

Command+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт на 45°

Натисніть клавішу Shift під час обертання

Обернути об’єкт навколо протилежного регулятора (замість центра)

Alt+Command+перетягніть регулятор вибору

Обернути об’єкт на 45° навколо протилежного регулятора (замість центра)

Alt+Shift+Command+перетягніть регулятор вибору

Вимкнути напрямні вирівнювання під час переміщення об’єкта

Command+перетягування

Накласти або зняти маску з об’єкта

Shift + Command + M

Приховати елементи керування маскуванням

Return, Enter або подвійне клацання

Показати елементи керування маскуванням

Двічі клацніть зображення з маскою

Відкрити контекстне меню вибраного елемента

Control+натисніть елемент

Вийти з режиму редагування тексту та вибрати об’єкт

Command + Return

Призначити об’єкту роль мультимедійної чарунки

Control + Alt + Command + I

Визначити виділений текст як чарунку тексту

Control+Alt+Command+T

Робота з таблицями

Дія

Комбінація клавіш

Додати рядок над вибраними клітинками

Alt + стрілка вгору

Додати рядок під вибраними клітинками

Alt + стрілка вниз

Додати стовпчик справа від вибраних клітинок

Alt + стрілка вправо

Додати стовпчик зліва від вибраних клітинок

Alt + стрілка вліво

Додати або видалити рядки і стовпчики із вмістом

Утримуючи натиснутою клавішу Alt, перетягніть кнопку змінення розміру

Вставити рядок у нижню частину таблиці

Виберіть клітинку в нижньому рядку і натисніть Alt+Return

Вставити стовпчик у праву частину таблиці

Виберіть клітинку у крайньому правому стовпчику та натисніть Tab

Вибрати весь рядок або стовпчик

Клацніть таблицю, тоді клацніть смугу з буквами над стовпчиком або смугу з цифрами ліворуч від рядка

Вибрати додаткові рядки

Shift+стрілка вгору або Shift+стрілка вниз

Вибрати додаткові стовпчики

Shift+стрілка вправо або Shift+стрілка вліво

Вибрати додаткові клітинки

Клацніть, утримуючи клавішу Shift

Вибрати лише клітинки основного тексту в рядку або стовпчику

Двічі клацніть смугу з буквами над стовпчиком або смугу з цифрами ліворуч від рядка

Перемістити виділені клітинки на початок наступного рядка

Виберіть клітинку у крайньому правому стовпчику та натисніть Tab

Зупинити перевпорядкування рядків або стовпчиків

Натисніть клавішу Esc під час перетягування

Вибрати весь вміст у таблиці

Command + A

Видалити вибрану таблицю або вміст вибраних клітинок

Delete

Обмежити переміщення таблиці та вирівняти за напрямними

Shift+перетягніть таблицю

Замінити вміст вибраної клітинки вмістом цільової клітинки

Перетягніть вибрану клітинку на іншу клітинку

Копіювати вміст вибраної клітинки в цільову клітинку

Alt+перетягніть вибрану клітинку на іншу клітинку

Копіювання стилю клітинки

Alt+Command+C

Вставлення стилю клітинки

Alt+Command+V

Вставити та зберегти стиль цільової клітинки

Control+Shift+Command+V

Вибрати клітинку

Натисніть клітинку у вибраній таблиці (подвійне натискання в невибраній таблиці)

Редагувати клітинку

Виберіть клітинку та натисніть Return

Виділення рядка і стовпчика клітинки

Натисніть Alt, навівши курсор на потрібну клітинку

Відкрийте спливне меню вибраної клітинки

Клавіша пробілу

Додати клітинку (або видалити) до вибраного вмісту

Command+натисніть вибрану або невибрану клітинку

Автоматично вирівняти вміст клітинки

Alt+Command+U

Припинити редагування клітинки та вибрати клітинку

Command + Return

Припинити редагування клітинки та вибрати таблицю

Command+Return двічі

Перемістити вибрану таблицю на одну позицію

Натисніть клавішу зі стрілкою

Перемістити вибрану таблицю на десять позицій

Натиснути Shift+клавішу зі стрілкою

Пропорційно змінити розмір усіх стовпців у таблиці

Виберіть таблицю, а потім перетягніть маніпулятор розміру, утримуючи клавішу Control

Вибір наступної клітинки або, якщо вибрано останню клітинку, додавання нового рядка

Tab

Вибір попередньої клітинки

Shift + Tab

Вибір клітинки нижче

Return

Вибір клітинки вище

Shift + Return

Вибір клітинки зліва, справа, зверху або знизу

Натисніть клавішу зі стрілкою (з вибраної клітинки)

Розширити область виділення клітинок на одну клітинку

Натисніть Shift і клавішу зі стрілкою (з вибраної клітинки)

Вибрати батьківський елемент із поточного вибору

Command + Return

Вставити табулятор під час редагування тексту або формули

Alt + Tab

Вставити розрив рядка (вільне переведення рядка) під час редагування тексту в клітинці

Control+Return

Вставити розрив абзацу (жорстке переведення рядка) під час редагування тексту в клітинці

Return

Відкрити Редактор формул для вибраної клітинки без формули

Знак рівності (=)

Відкрити Редактор формул для клітинки, яка містить формулу або число в спеціальному форматі

Двічі клацніть або натисніть Alt + Return

Вставити результати формули

Shift + Command + V

Зберегти зміни в Редакторі формул

Return або Tab

Відхилити зміни в Редакторі формул

Esc (Escape)

Редагування даних діаграми

Дія

Комбінація клавіш

Показати або сховати Редактор даних діаграми

Shift+Command+D

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення вниз

Return

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення вгору

Shift+Return

Завершити введення даних у клітинку та перенести область виділення праворуч

Tab

Створення посилань на клітинки у формулах

Дія

Комбінація клавіш

Перейти до окремої клітинки та вибрати її

Натисніть Alt і клавішу зі стрілкою

Розширити або звузити посилання на вибрану клітинку

Натисніть клавіші Alt+Shift і клавішу зі стрілкою

Перейти до першої або останньої клітинки в рядку або стовпчику, яка не є частиною верхнього колонтитула

Натисніть клавіші Alt + Command і клавішу зі стрілкою

Вставлення розриву рядка

Alt + Return

Вставлення вкладки

Alt + Tab

Визначити абсолютні та відносні атрибути для вибраних посилань на клітинки

Натисніть Command+K або Shift+Command+K для переміщення між опціями вперед або назад

Визначити абсолютні й відносні атрибути для першої та останньої клітинки у вибраних посиланнях на клітинки

Натисніть Alt+Command+K або Alt+Shift+Command+K для переміщення опціями вперед або назад

Загальні дії

Дія

Комбінація клавіш

Початок диктування

Двічі натисніть Fn

Відкрити нову презентацію

Command+N

Вибір теми і створення нової презентації

Enter

Відкривання існуючої презентації

Command+O

Закрити Селектор тем

Esc

Збереження презентації

Command+S

Збереження з новим ім’ям

Alt + Shift + Command + S

Створення копії презентації

Shift+Command+S

Друк презентації

Command+P

Відкрити Довідку Keynote

Command+Shift+знак питання (?)

Закривання вікна

Command+W

Закриття всіх вікон

Alt+Command+W

Зменшення вікна

Command+M

Зменшення всіх вікон

Alt+Command+M

Перейти в режим повноекранного перегляду

Command + Control + F

Збільшення

Command+права ламана дужка (>)

Зменшення

Command+ліва ламана дужка (<)

Показати вікно «Параметри»

Command + кома (,)

Масштабувати до виділеного

Shift+Command+0

Повернутися до справжнього розміру

Command+0

Відображення правил презентації

Command+R

Вибрати файл для вставлення

Shift+Command+V

Показати вікно «Кольори»

Command + Shift + C

Приховати або показати панель інструментів

Command + Alt + T

Переміщення елемента на панелі інструментів

Command+перетягування

Видалення елемента з панелі інструментів

Command+перетягування за межі панелі інструментів

Відображення або приховування бічних панелей інспекторів

Alt+Command+I

Відкрити наступну вкладку на бічній панелі

Control + тупий наголос (`)

Відкрити попередню вкладку на бічній панелі

Shift + Control + тупий наголос (`)

Сховати Keynote

Command+H

Приховати інші вікна

Command + Alt + H

Відміна останньої дії

Command+Z

Повторне виконання останньої дії

Command + Shift + Z

Завершити Keynote

Command+Q

Завершити Keynote і не закривати вікна

Alt+Command+Q

Робота зі змінюваними фігурами

Дія

Комбінація клавіш

Перетворити власну фігуру на змінювану

Двічі клацніть край фігури

Створити власну фігуру за допомогою інструмента «Перо»

Alt+Shift+Command+P

Перемістити точку змінюваної фігури

Перетягніть точку в інше розташування

Видалити точку змінюваної фігури

Виберіть точку й натисніть клавішу Delete

Додати гостру точку до змінюваної фігури

Утримуючи клавішу Command, перетягніть точку середини лінії

Додати плавну точку до змінюваної фігури

Перетягніть точку середини лінії

Додавання точки Безьє до змінюваної фігури

Утримуючи клавішу Alt, перетягніть точку середини лінії

Змінити точку кривої змінюваної фігури на вершину кута

Двічі клацніть криву точку

Змінити форму кривої плавної точки

Перетягніть рядок, суміжний із плавною точкою

Змінення форми кривої точки Безьє

Клацніть точку Безьє і перетягніть елемент керування

Використання режиму навігатора

Дія

Комбінація клавіш

Створити новий слайд на тому самому рівні, що й останній вибраний слайд

Return або Shift+Command+N

Зробити відступ вправо для виділених слайдів

Tab

Перенести слайди з відступом вліво

Shift+Tab

Вибрати кілька слайдів

Shift+перетягування

Розширити або звузити область виділення слайдів

Клацніть, утримуючи клавішу Shift

Додати до області виділення окремий несуміжний слайд або видалити його звідти

Command+клацання

Використати стандартний шаблон для створення нового слайда після вибраного

Alt+кнопка «Додати слайд» на панелі інструментів

Дублювати слайд

Command+D

Видалити виділені слайди

Delete

Перейти до наступного слайда

Стрілка вниз

Перейти до попереднього слайда

Стрілка вгору

Розгорнути групу слайдів

Стрілка вправо

Згорнути групу слайдів

Стрілка вліво

Пропустити слайд, щоб він не відображався у презентації

Shift+Command+H

Використання режиму «Світловий стіл»

Дія

Комбінація клавіш

Перейти до наступного слайда

Стрілка вправо

Перейти до попереднього слайда

Стрілка вліво

Розширити область виділення до наступного слайда

Shift+стрілка вправо

Розширити область виділення до попереднього слайда

Shift+стрілка вліво

Розширити область виділення до першого слайда

Shift+Command+стрілка вгору

Розширити область виділення до останнього слайда

Shift+Command+стрілка вниз

Вибрати перший слайд

Command+стрілка вгору

Вибрати останній слайд

Command+стрілка вниз

Відтворення презентації та використання режиму доповідача

Дія

Комбінація клавіш

Відтворити презентацію

Alt+Command+P

Відтворювати презентацію, починаючи з першого слайда

Alt+кнопка «Відтворити» на панелі інструментів

Перейти до наступного слайда або побудови

Стрілка вправо або стрілка вниз

Перейти до попереднього слайда

Стрілка вліво або стрілка вгору

Перейти до наступної побудови або слайда без анімації

Shift+стрілка вправо

Перейти до наступного слайда без побудов і анімацій

Shift+стрілка вниз або Shift+Page Down

Повернутися до попередньої побудови

Shift+стрілка вліво або Shift+Page Up

Перейти до попередніх переглянутих слайдів

Z

Призупинити презентацію

F

Призупинити презентацію й показати чорний екран

B

Призупинити презентацію й показати білий екран

W

Показати або сховати курсор

C

Відображати номер слайда

S

Відкрити перемикач слайдів

Натисніть номер слайда

Перейти до наступного слайда в перемикачі слайдів

Знак плюсу (+)

Перейти до попереднього слайда в перемикачі слайдів

Знак мінуса (-)

Перейти до поточного слайда та закрити перемикач слайдів

Return

Закрити перемикач слайдів

Esc

Перемикати між основним дисплеєм і дисплеєм доповідача

X

Скинути таймер

R

Прокрутити примітки доповідача вгору

U

Прокрутити примітки доповідача вниз

D

Збільшити розмір шрифту примітки

Command+знак плюсу

Зменшити розмір шрифту примітки

Command+знак мінуса

Завершити режим доповідача

Esc або Q

Сховати презентацію та перейти до останньої використовуваної програми

H

Показати або сховати клавіатурні скорочення

Знак питання (?) або коса риска (/)

Перейти до першого слайда

Home

Перейти до останнього слайда

End

Відтворення фільму

Дія

Комбінація клавіш

Призупинити або відтворити фільм

K

Перемотати фільм назад (покадрово, якщо призупинений)

J

Перемотати фільм вперед (покадрово, якщо призупинений)

L

Перейти на початок фільму

L

Перейти у кінець фільму

O