Використання пульту дистанційного керування для Keynote

Функція дистанційного керування програмою Keynote на пристроях iOS дає змогу керувати презентацією, що відтворюється на комп’ютері Mac. Для цього на пристрої iOS та комп’ютері Mac має бути встановлено програму Keynote і увімкнено функцію Wi-Fi.

Програма «Пульт ДУ Keynote» використовує багаторангове з’єднання, яке дозволяє новішим пристроям iOS та комп’ютерам Mac з останньою версією Keynote з’єднуватися через Wi-Fi за умови близького розташування, навіть якщо вони не в одній мережі Wi-Fi. Якщо у вас виникають труднощі з використанням програми «Пульт ДУ Keynote» через Wi-Fi зі старішими пристроями або комп’ютерами Mac, спробуйте додати ці пристрої до однієї мережі Wi-Fi. Додаткові відомості наведено в цій статті служби підтримки Apple.

Настроювання пристрою в якості пульта дистанційного керування презентацією, що відтворюється на комп’ютері Mac

 1. Відкрийте програму Keynote на пристрої iPad, iPhone або iPod touch, який потрібно використати як пульт дистанційного керування.

 2. У менеджері презентацій торкніть Кнопка «Пульт ДК», а потім торкніть «Продовжити».

  На пристрої відобразиться екран настроювання дистанційного керування

 3. Відкрийте програму Keynote на комп’ютері Mac, виберіть меню «Keynote» > «Параметри» (меню «Keynote» розташовано у верхній частині екрана).

 4. У вікні «Параметри» клацніть «Пульти ДК» та виберіть «Увімкнути».

 5. Клацніть «Під’єднати» поряд із пристроєм, який потрібно використати в якості пульта.

  На комп’ютері Mac та іншому пристрої відобразяться коди з чотирьох цифр.

 6. Перевірте, чи збігаються чотиризначні коди, натисніть «Підтвердити» та закрийте меню «Параметри» програми Keynote.

Після під’єднання пристрою керувати презентацією можна буде з пристрою дистанційного керування.

Керування презентацією з іншого пристрою

 1. Відкривайте презентації на комп’ютері Mac.

 2. Відкрийте програму Keynote на пристрої iPad, iPhone або iPod touch, який потрібно використати як пульт дистанційного керування.

 3. У менеджері презентацій торкніть Кнопка «Пульт ДК».

 4. Торкніть «Відтворення».

 5. Для керування відтворенням презентації виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Перехід до наступного слайда Торкніться слайда чи змахніть по ньому ліворуч або натисніть кнопку збільшення гучності + на своєму пристрої iOS.

  • Повернення до попереднього слайда Змахніть праворуч по слайду на своєму пристрої iOS.

  • Перехід до певного слайда Торкніть номер слайда у верхньому лівому кутку, а потім торкніть слайд, який потрібно відобразити.

  • Зупинення відтворення презентації Торкніть Кнопка зупинення відтворення.

 6. Щоб змінити відображення на пристрої дистанційного керування під час демонстрації презентації, виконайте одну з наведених нижче дій:

  • Перегляд поточного слайда, наступного слайда або нотаток доповідача Торкніть Кнопка «Макет» і виберіть потрібний макет.

  • Перемикання між відображенням таймера і поточного часу Торкніть час або таймер угорі екрана.

Зміна пристрою для відтворення презентації, під’єднаного до пристрою дистанційного керування

 1. Відкрийте програму Keynote на пристрої iPad, iPhone або iPod touch, який використовується як пульт дистанційного керування.

 2. У менеджері презентацій торкніть Кнопка «Пульт ДК».

 3. Торкніть «Пристрої» і виконайте будь-яку з поданих далі дій.

  • Додавання іншого пристрою для відтворення презентації Торкніть «Додати пристрій» і виконайте екранні вказівки.

  • Перемикання на інший пристрій для відтворення презентації Торкніть інший пристрій і торкніть «Готово».

  • Видалення пристрою, на якому відтворюється презентація Проведіть вправо по назві пристрою і торкніть «Видалити».

Від’єднання пристрою дистанційного керування від комп’ютера Mac

 1. Відкрийте Keynote на своєму комп’ютері Mac.

 2. Виберіть меню «Keynote» > «Параметри» (меню «Keynote» розташовано у верхній частині екрана).

 3. У вікні «Параметри» клацніть «Пульти ДК» та виберіть «Увімкнути».

 4. Клацніть «Від’єднати» поряд із відповідним пристроєм.

Якщо використовувати пульт дистанційного керування не потрібно, але ви не хотіли би роз’єднувати вже сполучені пристрої, можна зняти позначку для елемента «Увімкнути». Щоб знову скористатися пристроєм для дистанційного керування, встановіть позначку для елемента «Увімкнути».

Примітка: Стара програма Keynote Remote, яку можна було викачати з App Store, більше не підтримується.