Запис самовідтворюваного супроводу

Голосовий супровід — це синхронізований запис вашого голосового коментаря до кожного слайда. Для записування голосового супроводу потрібно переходити у межах презентації зі звичайною швидкістю вашого мовлення. Під час кожного переходу до наступного слайда або побудови записуються ваш голос і час, які дотримуються протягом відтворення презентації глядачам.

Режим записування слайдів

Запис голосового супроводу

 1. Виберіть слайд, з якого потрібно почати запис.

 2. Виберіть вкладку «Музика» вгорі правої бічної панелі.

  Якщо бічна панель не відображається або на ній немає вкладки «Музика», натисніть Кнопка «Документ» на панелі інструментів.

 3. Клацніть «Записати».

  Режим записування відображатиме поточний час, поточний і наступний слайди. Щоб змінити макет і відобразити примітки доповідача, таймер тощо, клацніть Кнопка «Макет», а потім виберіть потрібні функції.

 4. Щоб розпочати записування презентації, клацніть Кнопка «Записати» внизу вікна.

  Перш ніж почнеться записування, таймер здійснює зворотній відлік із цифри 3.

 5. Під час записування супроводу говоріть чітко в мікрофон.

 6. Щоб перейти до наступного слайда, клацніть його або натисніть стрілку вправо.

  У будь-який момент записування можна припинити, клацнувши кнопку «Пауза». Клацніть Кнопка «Записати», щоб поновити записування.

 7. Завершивши, клацніть Кнопка «Записати», щоб зупинити його.

 8. Натисніть клавішу Escape (Esc), щоб зберегти запис і вийти з презентації.

Якщо після записування голосового супроводу додати новий слайд, відобразиться попередження про те, що така дія може вплинути на синхронність запису з презентацією. Щоб видалити голосовий супровід, у вкладці «Музика» бічної панелі «Документ» клацніть «Очистити».