Відображення та приховання інспекторів

У програмі Keynote є права бічна панель, яка містить інспектори форматування об’єктів та анімації, а також параметри для настроювання презентацій та музики. Бічну панель можна показати або сховати відповідно до потреби.

  • Інспектор форматів: Натисніть Кнопка «Формат» у правій частині панелі інструментів. Щоб сховати всю бічну панель, натисніть цю кнопку ще раз.

    Цей інспектор форматів показує елементи керування форматуванням для будь-якого виділеного вмісту в презентації. Наприклад, якщо виділити текст, відображаються лише елементи керування текстом, а не елементи керування форматуванням таблиці чи фігури. Якщо жодного вмісту в документі не виділено, бічна панель буде пустою.

  • Інспектор анімації Натисніть Кнопка «Формат» у правій частині панелі інструментів. Щоб сховати всю бічну панель, натисніть цю кнопку ще раз.

    Цей інспектор містить елементи керування анімованими об’єктами слайда та переходами між слайдами.

  • Інспектор документів: Натисніть Кнопка «Документ» у правій частині панелі інструментів. Щоб сховати всю бічну панель, натисніть цю кнопку ще раз.

    Цей інспектор містить засоби форматування для елементів, які впливають на всю презентацію, наприклад тема або саундтрек.

На бічній панелі можна показати або інспектор форматів, або інспектор анімації або інспектор документів. На панелі інструментів можна натискати кнопки цих інспекторів, щоб переключатися між ними. Якщо натиснути кнопку для інспектора, який відображається, закриється вся бічна панель. Щоб відкрити бічну панель знову, натисніть цю кнопку ще раз.

Щоб показати або приховати бічну панель, можна також вибрати «Перегляд» > «Інспектор» > «Формат» або «Перегляд» > «Інспектор» > «Сховати інспектор» (у меню «Перегляд» угорі екрана).